top of page
Plastpol 2023 - milionowe kontrakty i wspaniała atmosfera

Ponad 600 firm z całego świata i wszystkie 7 hal wystawienniczych - to wynik tegorocznej edycji Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol. Wydarzenie, organizowane w Targach Kielce od 27 lat, powróciło do swojej przedpandemicznej formy, utrzymując swój międzynarodowy prestiż.

Dla branży przetwórczej te kilka dni spędzonych w Targach Kielce podczas Plastpolu stanowi niemalże święto. Najlepszym dowodem na to jest unikalna atmosfera, mobilizacja do działania oraz chęć spotkań i nawiązywania nowych kontaktów.

- Podczas tegorocznego Plastpolu mieliśmy okazję pić gratulacyjnego szampana, ponieważ udało nam się sprzedać kilka maszyn. Na stoisku pojawiło się również wielu zainteresowanych - powiedział Konrad Szymczak z firmy Arburg Polska.

- Nasze stoisko było pełne zarówno klientów, jak i osób, które chciałyby uzyskać wiedzę o naszych najnowszych technologiach, chociażby w zakresie Przemysłu 4.0. Jeśli chodzi o same targi, to cała organizacja i infrastruktura, począwszy od służb pomocniczych po marketing i PR wygląda wspaniale. Jesteśmy tu co roku i w przyszłym też się wystawimy - zapewnił Adam Marciniak z firmy Engel Polska.

Kontrakty warte miliony

 

Targi, oprócz spotkań i kontaktów, to także dobra okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć. Dlatego też wiele firm decyduje się na podpisanie ważnych kontraktów właśnie podczas branżowych wystaw. Nie inaczej było i tym razem.

Kontrakt o wartości 7 mln Euro na zakup linii produkcyjnej podpisał z niemiecką firmą Reifenhauser polski producent Bogucki folie. Rozmowy trwały kilka lat, a inwestycja pomoże firmie Bogucki znacząco zwiększyć swoje moce przerobowe.

- Zakup ten pozwoli na zwiększenie produkcji dwukrotnie. Ważne jest zabezpieczenie łańcucha dostaw. Prowadzenie całej produkcji z jednej linii jest dosyć niebezpieczne. Musimy mieć osobną linię w pełni zdolną do przejęcia ciężaru produkcji. Ten krok pozwoli nam uplasować się na pozycji lidera folii barierowych w Polsce i w tej części Europy - mówi Andrzej Bogucki, prezes firmy Bogucki Folie. - W przyszłości myślimy o takich rynkach jak Litwa, Ukraina, Łotwa, Estonia, czy nawet Białoruś. W naszym zasięgu jest także rynek "południowy" czyli Rumunia, Bułgaria czy Chorwacja.

Przy okazji podpisania umowy swoją opinię na temat polsko-niemieckich relacji branżowych przedstawił CSO Reifenhauser Group, Ulrich Reifenhäuser.

- Uważam, że polski rynek jest ważny. Zauważamy, jak szybko się rozwija, głównie po liczbie inwestycji, których polscy przedsiębiorcy dokonali w ostatnich latach. Przewiduję, że wkrótce Polska stanie się istotnym krajem dla niemieckiego przemysłu przetwórczego. Z powodu różnic w kosztach zużycia energii i logistyki polskie produkty z plastiku mają szansę niedługo zawojować niemiecki rynek - stwierdził Ulrich Reifenhäuser.

 

Podczas Plastpolu 2023 nastąpiło również podpisanie pierwszej umowy dystrybucyjnej pomiędzy polskim recyklerem tworzyw sztucznych ML Polyolefins a dystrybutorem z Europy Zachodniej, firmą Brenntag. Dzięki niej ML Polyolefins będzie eksportował produkty do sześciu krajów: Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Czech i Słowacji.

 

- Po stronie firmy Brenntag jest dotarcie do klientów, którzy te produkty będą mogli wykorzystywać. Ważne jest, by produkt spełniał wymagania klienta, a recykling i produkcja recyklatu, który dorównuje jakością produktom oryginalnym nie jest łatwa. Więc standaryzacja produktów z recyklatu wydaje się koniecznością, by z powodzeniem wprowadzać je na rynek - mówił Tomasz Mikulski, prezes zarządu ML Polyolefins w czasie konferencji prasowej.

 

Z kolei Sara Ghione, dyrektor w Brenntag Polymers EMEA zaznaczyła, że firma zdecydowała się na współpracę z ML Polyolefins, gdyż jest to bardzo dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo w branży recyklingowej. ML zapewnia wysokiej jakości produkt, który znajdzie klientów.

Branża nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

 

Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, tradycyjnie już podczas Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL przedstawiła dane dotyczące bieżącej sytuacji branży tworzywowej w Polsce na tle Europy. Według ekspertów w skali wieloletniej branża rozwija się w bardzo dobrym tempie. Niepokojący jest jednak spadek tempa wzrostu branży po chwilowym odbiciu po pandemii.

Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej i surowcowej polska gospodarka zanotowała w roku 2022 wzrost PKB o 5,1% (wobec 6,9% w roku 2021). Szacunki na rok 2023 wskazują jednak na gwałtowny spadek tempa wzrostu PKB do wartości poniżej 1% (MFW prognozuje wzrost o 0,3%). Głównym powodem tak niskiego wzrostu jest wejście gospodarki w tzw. recesję konsumencką. Dane wyraźnie wskazują, że konsumenci zaczęli ograniczać konsumpcję, a analitycy prognozują, że trend się utrzyma i w całym 2023 roku, co bezpośrednio przekłada się także na sytuację branży tworzywowej.

Jak podczas konferencji zwróciła uwagę Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska, przemysł tworzyw sztucznych w Polsce podlega tym samym zjawiskom i czynnikom, które kształtują całą gospodarkę. Wśród nich znajdują się poważne zakłócenia na rynku nośników energii i gazu ziemnego oraz wyzwania związane z utrzymaniem stabilnej logistyki dostaw surowców i sprzedaży produktów.

 

W skali wieloletniej branża tworzyw sztucznych w Polsce rozwija się w bardzo dobrym tempie. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) produkcji sprzedanej (w cenach bieżących) w latach 2011-2022 wyniosła 8,7% (wobec 7,8% dla całego przetwórstwa przemysłowego). Wzrost w sektorze przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych przekraczał tempo wzrostu innych branż przetwórstwa przemysłowego. W 2022 roku sumaryczny bilans handlu zagranicznego branży tworzyw sztucznych w Polsce był ujemny i wyniósł 1 879 tys. ton. Jednocześnie jednak wynik ten jest lepszy od rezultatu z roku 2021 dzięki mniejszemu o ok. 0,5 mln ton importowi polimerów i systematycznie rosnącemu eksportowi wyrobów z tworzyw sztucznych. Stabilny, a wręcz lekko wzrastający, był także współczynnik zatrudnienia w branży.

Niepokojący jest natomiast spadek tempa wzrostu całej branży po chwilowym odbiciu po pandemii, szczególnie w ostatnim roku 2022. – W średnim okresie (od stycznia 2019) widać zmniejszenie tempa wzrostu produkcji sprzedanej, zarówno w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw, jak i w produkcji wyrobów chemicznych. Niedostatki rynków energii w całej Europie spowodowały wyraźne spowolnienie branż energochłonnych przemysłu, w tym także branży chemicznej. Dodatkowo po raz pierwszy od wielu lat w państwach UE27+3 import towarów był większy od eksportu – mówiła Anna Kozera-Szałkowska.

Produkcja polimerów, stanowiąca około 1/5 całego przemysłu chemicznego w Europie, mocno odczuła kryzys w 2. połowie ubiegłego roku. Według danych Plastics Europe produkcja spadała od II kwartału 2022 roku, a spadek ten był szczególnie głęboki w III i IV kwartale (odpowiednio 12,0% i 23,7% r/r). W skali całego roku spadek w stosunku do roku 2021 wyniósł 9,2%. Pomimo tego Europa pozostała eksporterem netto polimerów. O sytuacji dobitnie świadczy także głęboki spadek produkcji w Niemczech, będących liderem na rynku, wynoszący o 9,7% w porównaniu z rokiem 2021.

Podczas konferencji omówiona została także sytuacja branży maszynowej. – Branża maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy odnotowała dobry rok w 2022 r., a eksport w 2022 r. wzrósł o prawie 9,3%. Najważniejsze kraje to USA, Chiny, Niemcy i Włochy, Polska zajęła wysokie 7. miejsce. Przemysł tworzyw sztucznych jest w dobrej kondycji, ale wizerunek tworzyw sztucznych jest pod presją. Musimy zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i pamiętać, że tworzywa sztuczne są dobre dla klimatu. VDMA jest zdania, że tylko dzięki wykorzystaniu nowych technologii i maszyn jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel – mówił Harry Reichert, Technical Advisor z VDMA.

Porównując dane w cenach bieżących o produkcji sprzedanej sektora produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w Polsce w roku 2022 i w pierwszych miesiącach roku 2023 roku, widać, że trend spadkowy z drugiej połowy 2022 roku utrzymuje się także w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Należy zatem spodziewać się, że cały rok będzie trudny dla branży tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Prognozy wskazują także, że europejski przemysł tworzyw sztucznych, jako jedna z branż najbardziej dotkniętych kryzysem energetycznym, a jednocześnie dążąca do sprostania regulacjom klimatycznym, w następnych latach także może mierzyć się z poważnymi wyzwaniami.

Przemysł tworzyw sztucznych od dawna zmierza do osiągnięcia celów cyrkularności i zeroemisyjności. Wierzymy, że to właśnie jest droga, na której nasza branża będzie mogła przyczyniać się do fundamentalnych celów środowiskowych, zapewniać korzyści dla społeczeństwa i jednocześnie dalej się rozwijać. Dlatego istotna jest pełna koncentracja na wytyczonych dążeniach, dotrzymywaniu zobowiązań i zaangażowaniu w inicjatywy branży, takie jak Operation Clean Sweep –  przekonuje Anna Kozera-Szałkowska. OCS to dobrowolny program branży wspierający firmy w walce z wyciekami granulatu do środowiska, który również był ważnym tematem tegorocznych Targów PLASTPOL. Zapewnia praktyczne narzędzia do osiągnięcia celu, jakim jest całkowite zatrzymanie przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do ekosystemów w każdym procesie związanym z produkcją, przetwórstwem i transportem tworzyw.

Tegoroczny Plastpol był szczególnie ważny ze względu na zmiany geopolityczne w Europie, które rzutują na łańcuchy dostaw i rynki zbytu. Polska ma szansę zająć miejsce Rosji i Białorusi, jako kraju istotnego dla zagranicznego handlu tworzywami sztucznymi i gumą. Dlatego też w tegorocznej edycji targów wzięli udział wystawcy z 29 państw. W halach Targów Kielce można było spotkać przedstawicieli firm z takich krajów jak Indie, Turcja, Włochy, Niemcy, Portugalia, ale też Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Chiny.

Gala Platinum Plast

 

Tradycyjnie w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy wieczór upłynął pod znakiem nagród.

 

O przyznaniu medali i wyróżnień za najlepszy produkt zgłoszony, decydowała komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego. W skład jury weszli czołowi, branżowi specjaliści. Medale i wyróżnienia przyznano w kilku kategoriach.

 

Wyróżnienia produktowe:

 

NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

 

 • X900 segmentowe cylindry dwuślimakowe - XALOY EUROPE GMBH z Niemiec,

 • Innowacyjny regulator temperatury z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi M3 - MOLD –MASTER EUROPE GMBH z Niemiec,

 

TWORZYWA I ŚRODKI POMOCNICZE W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

 • TARNAMID MODYFIKOWANY - odmiany ultra flow - GRUPA AZOTY S.A.,

 • BIOCOM starch - materiał biodegradowalny - COMPOSITIVE z Krzeszowa,

 • NanoX TF - BEDEKO z Macierzysza,

 

WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I ICH ZASTOSOWANIE

 

 • Kompozyty poliuretanowe otrzymane z zastosowaniem biopolioli z upłynnienia biomasy - Koło Naukowe Technologii Polimerów „TECH-POL” Politechniki Gdańskiej.

 

Medale produktowe

TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

 

 • Wtrysk wspomagany gazem - AIRMOULD - Wittmann Battenfeld Polska z Grodziska Mazowieckiego,

 

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

 • Energooszczędne suszarki RDL-R z odzyskiem sprężonego powietrza - VGT POLSKA z Krakowa,

 • Seria maszyn elektrycznych od 300 do 3200 ton - WADIM PLAST i JSW,

 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA PRZEMYSŁU POLSKIEGO

 

 • Projekt Polimery Police - nowoczesny, strategiczny projekt produkcji tworzyw w polskim przemyśle - Grupa Azoty Polyolefins S.A.,

 

TECHNIKI SPECJALNE

 • IRXross - spektrofotometr FTIR - Shim-Pol A.M. Borzymowski z Izabelina.

 

Wyróżnienia TOP DESIGN za atrakcyjny i nowoczesny styl wystąpienia targowego

I.T.I. Poland, DREMECO, HSH Chemie, ALOXE POLSKA, BRIDGE POLYMERS POLSKA, CHEMIEURO, PLASTOPLAN POLSKA, Brenntag Polska, TCR PLASTICS z Holandii, Bole Europe Technology, MAPRO POLSKA, BENVIC z Francji. 

 

Za organizację wystąpienia i prezentację firm portugalskich Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić firmę CEFAMOL - The Portuguese Mouldmaking Association.

 

Medale TOP DESIGN za nowatorską, elegancką i kompleksową prezentację targową

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski, MOL GROUP CHEMICALS z Węgier, Grupa Azoty Polyolefins, ANWIL S.A., ENGEL z Austrii, EKOCHEM, BEDEKO EUROPE.

 

Komisja Konkursowa przyznała również medal za kompleksową ofertę odpowiadającą na potrzeby rynku, który trafił do firmy WADIM PLAST.

 

Kolejna edycja Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol zaplanowana jest na 21-24 maja 2024.

bottom of page