top of page

Targi K’2022 – po raz kolejny spełniły oczekiwania branży

chem-trend-news.jpg

Radość branży tworzyw sztucznych i gumy z tego, że wreszcie po trzech latach znów jej przedstawiciele mogą osobiście wymieniać poglądy, charakteryzowała targi K’2022 w Düsseldorfie i zapewniła doskonały nastrój wśród 3.037 wystawców.

Targi K w Düsseldorfie po raz kolejny spełniły najwyższe oczekiwania. Nadal są to najbardziej międzynarodowe, kompletne i innowacyjne targi światowej branży tworzyw sztucznych i gumy – mówi Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający w  Messe Düsseldorf, zachwycając się dobrymi wynikami.


176.000 gości ze wszystkich kontynentów wybrało się na swoje najistotniejsze wydarzenie branżowe w Düsseldorfie. Warto odnotować 70% udział gości zagranicznych na K’2022, utrzymujący się na niezmiennie wysokim poziomie.

Po tym, jak w ciągu ostatnich trzech lat prawie żadne targi nie mogły się odbyć na całym świecie, również na poziomie krajowym, targi K’2022 były tym bardziej oczekiwane jako nr 1 wśród imprez przemysłu tworzyw sztucznych oraz gumy i udało im się nadać nowy impuls we  wszystkich sektorach naszej branży. Liczne, po części niespodziewane, konkretne negocjacje kontraktowe przeprowadzone na targach mówią same za siebie – skomentował Ulrich Reifenhäuser, przewodniczący rady doradczej wystawców na K’2022.


Obecna nieprzewidywalność i niepewność wydarzeń sprawia, że ogólnie w sektorze panuje napięta sytuacja, ale nie zaszkodziło to zaangażowaniu wystawców i zainteresowaniu zwiedzających, a wręcz przeciwnie.


Odwiedzających targi zachwyciło przede wszystkim bogactwo nowych rozwiązań technologicznych, które producenci surowców, maszyn i  przetwórcy tworzyw sztucznych zaprezentowali w  celu realizacji gospodarki o obiegu cyrkularnym, ochrony zasobów i klimatu. 

Można wyraźnie odczuć, że wszystkie firmy zrozumiały potrzebę wzięcia na siebie odpowiedzialności społecznej i myślenia o tworzywach sztucznych w  sposób zrównoważony od początku łańcucha procesów. Różnorodność rozwiązań, maszyn i produktów do transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej prezentowanych na targach K’2022 była niesamowita – powiedział Reifenhäuser.


Odwiedzający na tegoroczne targi K przybyli nad Ren aż ze 157 krajów Obok Niemiec silnie reprezentowanymi krajami europejskimi ze strony odwiedzających były Holandia, Włochy, Turcja, Francja, Belgia, Polska i Hiszpania. Goście z regionu Azji Wschodniej byli słabiej reprezentowani niż na targach K przed trzema laty ze względu na trudniejsze obecnie warunki w tych krajach z racji obowiązujących przepisów dotyczących kwarantanny. Za to w tym roku przybyli liczni goście z USA, Brazylii i Indii.


Dla około dwóch trzecich wszystkich ankietowanych gości pierwsze miejsce pod względem zainteresowania stanowił sektor maszyn i  urządzeń. 57%, a więc o 5% więcej niż na K’2019, wyraziło zainteresowanie surowcami i materiałami pomocniczymi, przy czym szczególnym zainteresowaniem cieszyły się recyklaty i biotworzywa. Dla 28% półprodukty i części techniczne z tworzyw sztucznych i gumy były głównym powodem przyjazdu (możliwe wielokrotne odpowiedzi). Ponad 70% wszystkich odwiedzających stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla.


Odwiedzający K’2022 najwyżej ocenili kompletność oferty i odwzorowanie całego łańcucha dostaw. 98% wszystkich specjalistów stwierdziło, że w pełni osiągnęli cele związane z ich wizytą.


Podczas ośmiu dni targowych stało się jasne, że tegoroczna edycja targów K trafiła w sedno, jeśli chodzi o wybór gorących tematów, czyli gospodarkę cyrkularną, ochronę klimatu i cyfryzację. Ok.  43% ankietowanych potwierdziło zainteresowanie inwestycyjne w  przypadku maszyn i  urządzeń do przetwarzania i  recyklingu. Szczególny nacisk położono na zrównoważony rozwój, ale także na gospodarkę cyrkularną i  efektywność energetyczną w  produkcji. Około 40% decydentów stwierdziło, że analizuje temat dekarbonizacji.


Bardzo dobrze przyjęto również specjalne pokazy K, które również koncentrowały się na trzech gorących tematach. Oficjalny pokaz specjalny „Tworzywa sztuczne kształtują przyszłość” koncentrował się na ekonomicznych, społecznych i  ekologicznych wyzwaniach i  potencjalnych rozwiązaniach wokół tematów przewodnich K w ramach wysokiej klasy dyskusji i wykładów, a pokaz ten cieszył się dużą frekwencją. Forum gospodarki cyrkularnej, podczas którego VDMA i 13 jej firm członkowskich w imponujący sposób przedstawiło znaczenie technologii w realizacji gospodarki cyrkularnej w  przemyśle tworzyw sztucznych, zdobyło punkty u międzynarodowej publiczności dzięki demonstracjom na żywo oraz dużej ilości dobrze ugruntowanej wiedzy.


Na tegorocznym K w Düsseldorfie dużo dyskutowano również o globalnym języku produkcji maszyn OPC UA. Standard ten pozwala na dokładniejszą i bardziej ukierunkowaną koordynację parametrów przetwarzania danych maszyn i urządzeń. To z kolei jest uważane za istotny warunek optymalizacji zarządzania cyrkularnego. 40 firm z ośmiu krajów uczestniczyło na targach w projekcie demonstracyjnym OPC UA.


W Science Campus zarówno wystawcy, jak i odwiedzający targi K 2022 otrzymali skondensowany przegląd działań i odkryć naukowych w branży tworzyw sztucznych i gumy. Liczne uniwersytety, instytuty i  instytucje finansujące oferowały tutaj możliwości bezpośredniego dialogu.


Kolejna edycja targów K w Düsseldorfie odbędzie się w dniach 8-15 października 2025 roku.


POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page