top of page

Tadeusz Nowicki nowym wiceprezesem EuPC

chem-trend-news.jpg

Tadeusz Nowicki został powołany na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych w trakcie posiedzenia odpowiednika rady nadzorczej organizacji (Steering Committee), które miało miejsce 10 listopada br. w Brukseli, na wniosek jej nowego prezesa – Benoit Hennaut, CEO
Polyvia.

Oprócz prezesa i wiceprezesa w radzie tej organizacji zasiadają jej skarbnik, którym jest Claude Clément, CEO Plastic Omnium Europe oraz dwunastu innych członków. Dr Tadeusz Nowicki jest założycielem i zarazem współwłaścicielem Grupy ERGIS, a od wielu lat pełni również funkcję prezesa zarządu należącego do Konfederacji Lewiatan Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.


Czuję się zaszczycony powołaniem na stanowisko wiceprezesa EuPC. Bardzo dziękuję za zaufanie i cieszę się, że w dalszym ciągu będę miał przyjemność zasiadać w tak znamienitym gronie, mając równocześnie większy wpływ na podejmowane przez EuPC decyzje, zwłaszcza teraz, kiedy całą branżę czeka wiele wyzwań w związku ze zmianami legislacyjnymi i niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Jestem pełen nadziei, że w ramach EuPC doprowadzimy do sytuacji, w której w  Europie znów będą doceniane zalety tworzyw sztucznych, przyczyniających się do ochrony naszego środowiska – mówi Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.


Utworzone w 1989 r., mające swoją siedzibę w Brukseli, EuPC jest europejskim stowarzyszeniem przetwórców tworzyw sztucznych na poziomie Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest przyczynianie się do stworzenia racjonalnych warunków stosowania tworzyw sztucznych w Europie. EuPC reprezentuje 28 narodowych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych oraz 50 tys. firm wytwarzających ponad 50 mln ton produktów, tworząc silny głos europejskiego przemysłu przetwórców tworzyw sztucznych.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page