top of page

Synthos rozszerza współpracę z Tyre Recycling Solutions (TRS)

chem-trend-news.jpg

Zainteresowanie surowcami pochodzącymi z recyklingu znacznie się zwiększyło w rezultacie wojny w Ukrainie oraz w obliczu nadchodzących regulacji dotyczących Ekoprojektowania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Firma Synthos ogłosiła, że jej współpraca ze szwajcarską firmą Tyre Recycling Solutions (TRS) rozwija się zgodnie z planem,  odkąd po przejęciu biznesu kauczukowego od firmy Trinseo pod koniec 2021, stała się ona jej mniejszościowym udziałowcem.


Oprócz postępów, jakich firmy Synthos i TRS wspólnie dokonały na rynku, czego efektem było uzyskanie aprobaty światowych producentów opon oraz rozpoczęciem sprzedaży rozwiązań do opon, Synthos i TRS odnotowały rosnące zainteresowanie kauczukiem pochodzącym z recyklingu typu TyreXol. Są dwa powody zwiększonego popytu. Po pierwsze, dostępność syntetycznego kauczuku oraz sadzy uległa znacznemu zmniejszeniu w  konsekwencji rosyjskiej inwazji w  Ukrainie. Drugim powodem są nadchodzące zmiany regulacyjne, które prawdopodobnie nałożą obowiązek wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opon.


Co prawda Europa produkuje każdego roku około 1 mln tony sadzy (główni producenci to Niemcy, Węgry i Włochy), jest jednak zmuszona importować zarówno główne składniki konieczne do jej produkcji (np. oleje ciężkie), jak i samą sadzę. Przy całkowitym zużyciu sadzy w Europie szacowanym na 1,6 miliona ton rocznie, dostawy z Rosji i Ukrainy stanowią około 38% rynku, co powoduje pilną potrzebę poszukiwania przez producentów opon i kauczuku alternatywnych dostaw.


Synthos w  pełni solidaryzuje się z  Ukrainą. Dlatego z  mieszanymi uczuciami patrzymy na możliwości biznesowe wynikające z trwającego kryzysu – powiedział Matteo Marchisio, dyrektor jednostki biznesowej (Synthos Synthetic Rubber). – Mamy do czynienia nie tylko ze znacznie zwiększonym popytem na kauczuk syntetyczny ze strony naszych strategicznych klientów, ale i z faktem, że cały rynek oponiarski w coraz większym stopniu stara się zdywersyfikować łańcuchy dostaw surowców, zwłaszcza w kwestii zrównoważonych alternatyw, aby zredukować swoje uzależnienie od dostaw z Rosji i Białorusi.


Ograniczona dostępność kauczuku syntetycznego oraz sadzy na rynku to tylko jeden problem. Obaj partnerzy w pełni zdają sobie sprawę z  tego, że regulacje dotyczące ekologicznego projektowania (niedawno zapowiedziane przez Komisję Europejską) gruntownie zmienią reguły gry, przyspieszając rynkową akceptację wysokiej jakości proszku gumowego pozyskiwanego ze zużytych opon. Ponieważ wielu wiodących producentów opon spodziewa się nadchodzących zmian legislacyjnych w UE dotyczących potencjalnej minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w oponach, stało się jasne, że proszek gumowy jest postrzegany jako dobra alternatywa, zwłaszcza gdy będzie on dostępny na dużą skalę.


Dynamika rynkowa, której właśnie doświadczamy, tylko utwierdza nas w  przekonaniu, że wysokiej jakości proszek gumowy pochodzący z  odzysku stanowi dobrą alternatywę dla pierwotnych surowców w  wysokowydajnych zastosowaniach kauczuku – powiedział Staffan Ahlgren, prezes TRS.

– Do 2026 zamierzamy osiągnąć całkowitą zdolność do odzyskiwania ponad 200.000 ton proszku gumowego TyreXol, aby spełnić wymogi branży. Planujemy pozyskać bezpieczne, stabilne łańcuchy dostaw proszku gumowego pochodzącego z odzysku w strefach geograficznych blisko naszych klientów. Pozwoli nam to nie tylko skuteczniej zaspokoić popyt, ale i zmniejszyć ślad ekologiczny naszych wyrobów.


Współpraca handlowa i technologiczna firmy Synthos z TRS jest w pełni zgodna ze zobowiązaniem firmy do dostarczania swoim klientom wysokowydajnych rozwiązań o  mniejszym wpływie na środowisko Spełnia ona także zobowiązania firmy Synthos do 2030 roku w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, które dotyczą zmian klimatycznych, ekologicznych surowców, zrównoważonego portfolio produktów, zielonej energii oraz odpowiedzialnego partnerstwa.


POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page