top of page

Skrócenie czasu suchego cyklu o około 10%

chem-trend-news.jpg

Im lepszy przebieg ruchu, tym wyższa wydajność. W ramach iQ motion control ENGEL opracował system asystencki, który automatycznie optymalizuje fazy przyspieszenia, a tym samym umożliwia szybszy ruch.

To, co jest już możliwe dla robotów liniowych, dostępne jest także we wtryskarkach. W zastosowaniach wysokich wydajności można dzięki temu znacząco skrócić cykl i zwiększyć konkurencyjność.


W zastosowaniach szybkobieżnych czas, którego potrzebuje wtryskarka do otwierania i zamykania formy jest istotnym składnikiem czasu cyklu. Tak jak ramię robota, ruchoma płyta mocująca wtryskarki porusza się nie tyko przy otwieraniu i zamykaniu, ale również wzdłuż punktów ruchu. Punkty te dzielą ruch na fazy i właśnie tu leży klucz do optymalizacji. Dla każdej fazy oprogramowanie iQ motion control wylicza optymalne przyspieszenie w każdej pozycji maszyny.


Optymalny ruch dla każdego zastosowania 

Podstawą obliczeń, obok ustawionego skoku formy i  siły zwarcia, jest waga formy. iQ motion control wykonuje optymalizację samoczynnie, za jednym przyciśnięciem guzika. Oprogramowanie optymalizuje fazy przyspieszenia i zwiększa w ten sposób prędkość płyty mocującej. Umożliwia to szybsze wyformowanie, a tym samym krótszy czas cyklu.


Przy tej dodatkowej mocy wtryskarka nie wymaga dodatkowej energii. Nie są wymagane większe moce przyłączeniowe. Oprogramowanie wykorzystuje wyłącznie w  pełni aktualny potencjał maszyny i techniki napędu, bez zwiększania obciążenia dla maszyny i dla napędów.


Przy dopasowywaniu skoku otwarcia albo zmiany formy, np. ze względu na presję czasu, często rampy ruchu nie są regulowane optymalnie albo ze względu na różne masy formy zachowywana jest rezerwa. Z  iQ motion control to już przeszłość.


Niezależnie od tego, jakie parametry ulegają zmianie, zawsze obliczany jest optymalny ruch taśmy z  wykorzystaniem granic fizycznych, a  tym samym uzyskiwany jest najkrótszy możliwy czas cyklu.


Prezentacja na żywo 

To, jak iQ motion control działa w praktyce, ENGEL zademonstrował podczas targów K’2022 na przykładzie jednego z najbardziej złożonych zastosowań opakowaniowych. Na wtryskarce ENGEL e-speed, z rPET we wtrysku cienkościennym z Inmould Labeling w  formie 4-krotnej produkowane były pojemniki okrągłe o pojemności 125 ml. Pojemniki te stosowane są przy pakowaniu produktów spożywczych. Czas cyklu jest równie krytyczny z punktu widzenia zachowania konkurencyjności przez producentów. Analiza czasu cyklu pokazała, że otwieranie i zamykanie formy w tym wysoko wydajnym zastosowaniu jest istotną częścią ogólnego czasu cyklu. Bez iQ motion control czas potrzebny na ruch formy wynosi 1,27 s. Przy aktywnym iQ motion control maszyna potrzebuje na ruch formy już tylko 1,12 sekundy. Odpowiada to oszczędności czasu na poziomie dwunastu procent. Dla całego cyklu pozwala to na redukcję rzędu pięciu procent. Spada z 3,15 do 3 s.


W standardzie dla nowych maszyn, jako modernizacja dla starszych 

iQ motion control należy do standardowego wyposażenia wszystkich nowych wtryskarek z  dźwignią kolanową ENGEL serii e-cap i  e-speed. W  starszych maszynach może zostać dodany w  ramach modernizacji. Wtryskarki e-cap i  e-speed znajdują zastosowanie w  aplikacjach o  wysokiej wydajności w  branży opakowań i  techniki medycznej. Dzięki iQ motion control maszyny te uzyskują o około dziesięć procent krótszy czas suchego cyklu.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page