top of page

SABIC podpisał MOU z Saudi Aramco i PKN Orlen

chem-trend-news.jpg

SABIC podpisał Memorandum of Understanding z Saudi Aramco i PKN Orlen w sprawie zbadania
potencjalnych projektów rozwoju lub ekspansji petrochemicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Porozumienie umożliwi zbadanie kilku potencjalnych możliwości współpracy i  inwestycji, w  tym budowę nowego zakładu produkcji chemicznej w  Polsce, rozbudowę kilku istniejących aktywów oraz budowę nowego krakera na skalę światową.


 – Przez ponad 40 lat i w każdym regionie, podejście firmy SABIC oparte na współpracy budowało długotrwałe relacje, dostarczało innowacyjne rozwiązania i  tworzyło wzajemną wartość. Dzięki połączeniu skali, wiedzy i technologii trzech wiodących na świecie firm, to MOU umożliwia nam identyfikację i  ocenę możliwości ambitnego i  zrównoważonego wzrostu – powiedział Abdulrahman Al-Fageeh, wiceprezes SABIC ds. petrochemii. 


Po zakończeniu fazy poszukiwawczej i jeśli strony zgodzą się na realizację jakiegokolwiek potencjalnego projektu petrochemicznego, zawrą odrębną umowę o wspólnym rozwoju projektu („JDA”).

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page