top of page

Realizacja ambicji UE w zakresie Zielonego Ładu

chem-trend-news.jpg

Według VinylPlus poddano recyklingowi ponad 810 000 ton odpadów PVC

Podczas dziesiątego Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus (#VSF2022), które odbyło się w  Brukseli, stowarzyszenie VinylPlus ogłosiło wyniki pierwszego roku realizacji swojego zobowiązania 2030. 


Zobowiązanie VinylPlus 2030 do zrównoważonego rozwoju ma na celu proaktywne przyczynienie się do realizacji priorytetów na poziomie europejskim i światowym. W wyniku otwartego procesu konsultacji z udziałowcami określono trzy ścieżki i  dwanaście obszarów działania. Obejmują one cyrkularny charakter łańcucha wartości PVC, jego dążenie do neutralności węglowej, minimalizację śladu środowiskowego produkcji i produktów z PVC oraz jego zaangażowanie we współpracę z interesariuszami i globalnymi koalicjami.


Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, w  ramach programu VinylPlus poddano recyklingowi i  ponownie wykorzystano w nowych produktach 810 775 ton odpadów PVC, co stanowi około 26,9% wszystkich odpadów PVC wytworzonych w 2021 roku w 27 krajach UE, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wskaźnik recyklingu podany przez VinylPlus przewyższa wskaźnik recyklingu na pozomie 23,1%, który został oszacowany przez AMI Consulting dla całego recyklingu tworzyw sztucznych w Europie w 2021 roku.


Zgodnie z zasadami EU Circular Plastics Alliance (CPA), stowarzyszenie VinylPlus jest zaangażowane w zapewnienie właściwej identyfikowalności odpadów. W 2021 roku firma Recovinyl wprowadziła RecoTrace, aby jeszcze bardziej udoskonalić swoje systemy rejestracji i śledzenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi oraz wykorzystania recyklatów w nowych produktach.


Wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za przyspieszenie przekształcenia europejskiego łańcucha wartości PVC w  bardziej zrównoważony i  ekologiczny przemysł. Naszą ambicją jest odgrywanie wiodącej roli w dziedzinie innowacji i współpracy poprzez działanie na rzecz cyrkulacyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju w sektorze tworzyw sztucznych. Po raz kolejny chciałbym podkreślić wysiłki podjęte w  celu zwiększenia cyrkularności łańcucha wartości PVC. Dzięki nim od 2000 roku udało nam się przetworzyć blisko 7,3 miliona ton PVC na nowe produkty, co zapobiegło uwolnieniu do atmosfery ponad 14,5 miliona ton CO2 – skomentował Stefan Sommer, prezes VinylPlus.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page