top of page

Polimery Police będą droższe o 72 mln EUR

chem-trend-news.jpg

W dniu 25 stycznia br. roku zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy z generalnym wykonawcą projektu Polimery Police, firmą Hyundai Engineering.

Decyzja ta kończy wieloetapowy proces, wymagający oceny formalnej, merytorycznej oraz negocjacji. 


Aneks nr 3 finalnie przewiduje: 

• zwiększenie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 72,48 mln EUR, 

• wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy 

• zmiany w obszarze technicznym. 


Wynegocjowane warunki zostały pozytywnie zaopiniowane także przez podmioty i instytucje finansujące oraz ich doradców. 

Podjęte decyzje zbliżają nas do zakończenia trudnego procesu negocjacyjnego oraz formalnego potwierdzenia osiągniętego porozumienia. Zgłoszone przez generalnego wykonawcę propozycje zmian pokazały jak wymagający był 2021 rok. W tym kontekście cieszy osiągnięty w 2021 roku postęp rzeczowy, który wynosi 83% – mówi dr Andrzej Niewiński, prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. 


Warunkowa zgoda na zawarcie aneksu nr 3 stanowi konsekwencje zgłoszonych przez generalnego wykonawcę propozycji zmian o wydłużenie kontraktu EPC o 196 dni, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 150 mln EUR oraz zmiany w obszarze technicznym projektu. Zgłoszone propozycje zmian spowodowane były przede wszystkim wpływem pandemii COVID-19 na realizację projektu Polimery Police. 


Do zawarcia aneksu nr 3 niezbędna jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page