top of page

PKN ORLEN i NCBR wspierają rozwój innowacyjnych projektów

chem-trend-news.jpg

PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą aż 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe.

Nowy program grantowy NEON, czyli NEW ORLEN, skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i  naukowo-przemysłowych. Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu, wspierając jego zrównoważony rozwój. Głównymi obszarami zainteresowania PKN ORLEN są innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz Przemysłu 4.0. Pierwsza odsłona programu zostanie uruchomiona do końca marca br.


Uczestnicy zakwalifikowani do programu NEON na realizację swoich pomysłów będą mieli cztery lata. W  tym czasie stan zaawansowania technologicznego każdego projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy. Następnie wypracowane rezultaty, w ciągu kolejnych lat będą mogły zostać wdrożone przez PKN ORLEN lub samych wykonawców projektów. 


W ramach programu NEON planowane są łącznie cztery edycje konkursowe, po dwie w 2022 r. i 2023 r. W tym roku będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, natomiast w  2023 roku „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”.


W obszarze Biomasa poszukiwane będą innowacyjne technologie produkcji biomasy oraz biokomponentów zaawansowanych, a także nowe (biologiczne i biochemiczne) technologie otrzymywania wodoru.


W zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego kwalifikacja konkursowa dotyczyć będzie odzysku metali z ciężkich strumieni rafineryjnych oraz z pozostałości otrzymywanych z ropy naftowej. Dodatkowo w obszarze zainteresowań będą technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia wody podczas procesów produkcyjnych. Uczestnicy zmierzą się też z problemem odsalania wody m.in. w celu pozyskania zielonego wodoru.


Konkurs Dekarbonizacja skupi się na nowatorskich technologiach ograniczania emisji dwutlenku węgla poprzez jego wychwytywanie ze strumieni przemysłowych i  wykorzystywanie jako surowca do wytwarzania paliw lotniczych i produktów chemicznych. Natomiast, w kontekście wodoru kwalifikowane będą projekty poświęcone m.in. nowym technologiom jego produkcji, rozwojowi chemicznych magazynów wodoru, czy zbudowaniu stacji tankowania wodorem dla lokomotyw.


Ostatnim obszarem konkursowym będzie Przemysł 4.0, który skupi się na innowacyjnych systemach monitoringu korozji oraz działaniach obniżających jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne. 


Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN ORLEN i NCBR w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju PKN ORLEN i NCBR przeznaczą po 100 mln zł.POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page