top of page

Nowe funkcje w SOLIDWORKS 2024

chem-trend-news.jpg

3DEXPERIENCE World 2023, czyli wielkie spotkanie społeczności związanej z Dassault Systèmes dobiegło już końca. Jednymi z najciekawszych momentów tego wydarzenia były zapowiedzi nowych funkcji w SOLIDWORKS 2024, podane w zabawny sposób za pomocą parodii filmów z serii Indiana Jones.

Entuzjaści SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE w dniach 12-15 lutego mogli zobaczyć mnóstwo prezentacji na temat przyszłych trendów w branży oraz osiągnięć firm pracujących na oprogramowaniu Dassault Systèmes. Nie zabrakło również zapowiedzi najnowszych funkcjonalności.


Przyjrzyjmy się bliżej, jakich nowych możliwości mogą spodziewać się użytkownicy SOLIDWORKS w wersji 2024.


Nowości dotyczące odniesień wiązania


 Jedynym z narzędzi przyśpieszających budowanie złożeń są odniesienia wiązania. Dzięki nim automatycznie tworzony jest zestaw wiązań pomiędzy częściami, które są ze sobą skorelowane za pomocą odniesień wiązań.

Rysunek 1 >>


Dodatkowa funkcja, jaką przyniesie SOLIDWORKS 2024 pozwoli na blokowanie obrotu wiązania koncentrycznego, dodawanego za pomocą odniesienia wiązań. Umożliwi to pełne zdefiniowanie wiązania takich elementów jak śruby czy podkładki, już w momencie przeciągania ich do złożenia.


Kolejną nową opcją w przyszłej wersji SOLIDWORKS będzie możliwość parowania odniesień wiązań między komponentami za pomocą nazwy. Przyda się ona w przypadku elementów, które posiadają więcej niż jeden zestaw odniesień wiązania. Przykładowo, jeżeli chcemy pomiędzy częścią A i B utworzyć trzy wiązania, a pomiędzy częścią A i C utworzyć dwa wiązania, to możemy w części A utworzyć dwa zestawy odniesień wiązania.

Rysunek 2 >>


Niestety obecnie w niektórych przypadkach rodzi to konflikty, co utrudnia swobodne dodawanie komponentów. W SOLIDWORKS 2024 postanowiono to uporządkować, dodając opcjonalne zabezpieczenie pozwalające na łączenie ze sobą jedynie tych zestawów odniesień, które będą posiadać identyczne nazwy.

Rysunek 3 >>


Dodatkowo, jak pokazano na prezentacji, zwiększy się wygoda wyboru odpowiednich zestawów odniesień w części już znajdującej się wewnątrz złożenia.

Rysunek 4 >>


Kreator otworów wykorzystujący poprzednio stworzone szkice


 Do tej pory w czasie korzystania z kreatora otworów tworzony był nowy szkic, w którym wstawiane były punkty definiujące położenie otworu. Jeżeli konstruktor chciał skorzystać z wcześniej narysowanych punktów, to i tak był zmuszony do stworzenia nowego szkicu przez kreator otworów.

Rysunek 5 >>


W przyszłej wersji SOLIDWORKS będzie możliwe wykorzystywanie wcześniej istniejących szkiców, bez konieczności tworzenia nowych.


Wybór nowego układu współrzędnych w czasie tworzenia kopii części


 Obecnie zmiana układu współrzędnych już stworzonej części w programie SOLIDWORKS wymaga przeniesienia wewnątrz części. Jest to dodatkową operacją w drzewie, która może nieco skomplikować przyszłą edycję. W wersji 2024 zmiana głównego układu współrzędnych będzie możliwa w inny sposób. Zamiast manipulować częścią, będzie można dodać nowy początek układu, a następnie w czasie zapisywania kopii wskazać go jako główny układ współrzędnych.


Dodatkowa opcja w czasie wstawiania komponentów: Nieruchome/Ruchome/Tylko pierwszy nieruchomy


 W SOLIDWORKS 2024 zostanie dodana opcja pozwalająca na wybór tego, czy wstawiany komponent ma być ruchomy czy nie.

Rysunek 6 >>


Będzie można ustawić również to, że pierwszy dodawany komponent wstawiany do złożenia zostanie unieruchamiany, a kolejne już nie.


Symetryczne szyki liniowe

Stworzenie symetrycznego szyku liniowego obecnych wersjach SOLIDWORK  wymaga wybrania dwukrotnie kierunku tworzenia szyku, a następnie  odwrócenia jednego z kierunków. W wersji 2024 tworzenie symetrii szyku zostanie znacznie ułatwione i będzie realizowana za pomocą jednego przycisku.

Rysunek 7 >>


Tworzenie wypełnienia wewnętrznych konturów w powierzchni

Do operacji Cofnij przycięcie powierzchni zostanie dodana opcja pozwalająca na stworzenie powierzchni przez wypełnienie wewnętrznych konturów powierzchni bazowej.

Rysunek 8 >>


Wycięcie przez obrót – wytnij na odwrót

Opcja Wytnij na odwrót jest od dawna możliwa do użycia w przypadku operacji Wyciągnięcie wycięcia. Od wersji 2024 będzie również dostępna dla operacji Wycięcie przez obrót.

Rysunek 9 >>


Dodatkowe opcje docinania narożników w systemie struktur

Jak zapowiadają prezenterzy najnowsza wersja SOLIDWORKS ma rozszerzyć możliwości związane z docinaniem narożników w systemach struktur. Zarówno dla narożników dwuczłonowych, jak i złożonych.

Rysunek 10 >>


Właściwości dostosowane i lista elementów ciętych

Usprawnienia zostaną także wprowadzone w zakresie właściwości dostosowanych i listy elementów ciętych, co ma zapobiec potrzebie ręcznej edycji BOM-ów.

Rysunek 11 >>


Defeature

Praca ze złożeniami zostanie ułatwiona poprzez nowe funkcjonalności  operacji defeature. Pozwolą one zapisywać reguły ukrywania elementów i  operacji projektu, a także zapisywać konfiguracje przeznaczone do  dalszego udostępniania.

Rysunek 12 >>


Wiązanie szerokości

W SOLIDWORKS 2024 usprawnione zostanie dodawanie wiązania szerkości.  Obecnie w czasie jego tworzenia istotna jest kolejność wybierania ścian  pomiędzy dwoma komponentami. W przyszłej wersji zostanie dodany  rozwijany pasek, pozwalający na wybór każdego z możliwych ustawień  pomiędzy nimi.

Rysunek 13 >>


„(-)” przy nazwie folderu z niepowiązanymi komponentami

Układanie komponentów w złożeniu w oddzielnych folderach jest jedną z  najlepszych praktyk porządkujących drzewo. W obecnych wersjach programu  SOLIDWORKS kolorystyka folderu wskazuje, czy komponenty w nim zawarte są  ukryte lub wygaszone. Brakowało jednak informacji na temat tego, czy są  one całkowicie powiązane, co wymuszało ręczne przeszukiwanie folderów.  Wersja 2024 ma to zmienić. Do nazwy folderu, w którym znajdują się  swobodne komponenty dodany zostanie symbol „(-)”.

Rysunek 14 >>


Wstawianie złożenia do części

Z ostatniej nowości zaprezentowanej na 3DEXPERIENCE World 2023  najbardziej ucieszą się konstruktorzy preferujący pracę w środowisku  części. W SOLIDWORKS 2024 będzie możliwe wstawianie złożenia do części.  Oczywiście po edycji złożenia będzie ono aktualizowane w pliku części,  do którego zostało wstawione. Pozwoli to na wygodne modelowanie osprzętu  i dodatków.

Rysunek 15 >>


Wszystkich zainteresowanych konferencją odsyłam do nagrań zamieszczonych poniżej. Prezentacje funkcji SOLIDWORKS 2024 można obejrzeć w nagraniu z dnia 1 (2:26:00) oraz z dnia 3 (6:13:00).


3DEXPERIENCE World 2023 – Dzień 1

3DEXPERIENCE World 2023 – Dzień 2

3DEXPERIENCE World 2023 – Dzień 3Piotr Gomuła
Specjalista Techniczny ds. CAD
Premium Solutions Polska

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page