top of page

LANXESS oferuje EPD dla syntetycznych pigmentów tlenku żelaza

chem-trend-news.jpg

LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, jest pierwszym wytwórcą syntetycznych pigmentów tlenku żelaza, który oferuje zweryfikowane deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dla wybranych grup produktów.

EPD umożliwiają koncernowi dostarczenie kompleksowych informacji o wpływie pigmentów na środowisko, od momentu powstania do opuszczenia zakładu. Podane informacje oparte są na międzynarodowej normie ISO 14025 oraz europejskiej normie EN 15804 dla wszelkiego rodzaju produktów i usług budowlanych.


Publikacja EPD jest dowodem naszego zaangażowania w  wyznaczanie najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w  branży pigmentów – deklaruje Michael Ertl, szef jednostki biznesowej Inorganic Pigments (IPG) w  LANXESS. – Pigmenty tlenku żelaza pod cieszącą się zaufaniem marką Bayferrox są używane do barwienia materiałów budowlanych na bazie betonu, jak również farb i tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle budowlanym na całym świecie – dodaje.


Testowane zgodnie z międzynarodowymi standardami 

EPD opisuje materiały budowlane, produkty lub komponenty pod względem ich wpływu na środowisko. Deklaracje opierają się na ocenie cyklu życia oraz na funkcjonalnych i technicznych właściwościach produktu. Deklaracje środowiskowe produktów dla pigmentów Bayferrox LANXESS są badane zgodnie z  międzynarodowymi standardami przez Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU), stowarzyszenie producentów wyrobów budowlanych. Program IBU ma na celu stworzenie wiarygodnych i kompleksowych ocen wpływu wyrobów budowlanych na środowisko zgodnie z międzynarodowymi normami DIN i obejmuje weryfikację przez niezależnych ekspertów. Światową reputację IBU podkreśla członkostwo w Europejskiej Platformie ECO, z którą wiążą się liczne umowy dotyczące wzajemnego uznawania pomiędzy uczestniczącymi w niej operatorami programów.


Kładzenie podwalin pod zrównoważone budownictwo 

Zrównoważone budownictwo jest istotną częścią drogi do ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. W związku z tym deklaracje środowiskowe produktów są coraz częściej stosowane w przemyśle budowlanym i stanowią jeden z kluczowych warunków wstępnych, które muszą zostać spełnione, aby budynki otrzymały certyfikat zrównoważonego rozwoju. 


 Cieszymy się, że LANXESS, jako producent surowców, dąży do zapewnienia tej przejrzystości na poziomie produktu i tym samym umożliwia klientom z  branży wyrobów budowlanych znacznie dokładniejszą ocenę wpływu ich produktów na środowisko – mówi dyrektor zarządzający IBU Alexander Röder. Deklaracje EPD dla materiałów budowlanych mogą pomóc przechylić szalę na korzyść budynku, jeśli chodzi o certyfikację.


Zasadniczo w ocenach uwzględnia się obecnie, czy zastosowany materiał budowlany posiada własny certyfikat.


Jeśli surowce używane w produkcji posiadają zweryfikowane EPD, tak jak w przypadku naszej marki Bayferrox, mogą one zostać pozytywnie uwzględnione w ocenie cyklu życia materiału budowlanego – wyjaśnia Holger Wendt, szef segmentu rynku budowlanego w IPG. 


EPD zapewniają ponadto większą przejrzystość w  odniesieniu do profili środowiskowych pigmentów i  w ten sposób oferują solidną podstawę do porównywania wyrobów z tlenku żelaza od różnych dostawców surowców. Zapewnia to producentom materiałów budowlanych możliwość optymalizacji i doprecyzowania oceny cyklu życia ich własnych produktów.


Porównywanie różnych produktów jest warte wysiłku, ponieważ proces produkcji syntetycznych pigmentów tlenku żelaza pochłania ogromne ilości energii. Dlatego w  ostatnich dziesięcioleciach LANXESS systematycznie inwestował w poprawę śladu węglowego swoich pigmentów poprzez wdrażanie zrównoważonych procesów produkcyjnych w zakładach produkcyjnych.


 – Dzięki weryfikacji EPD naszych podstawowych produktów klienci dostrzegają nasze zaangażowanie w ocenę cyklu życia – wyjaśnia Michael Ertl.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page