top of page

Eastman zainwestuje do 1 mld dolarów

chem-trend-news.jpg

Eastman zainwestuje do 1 mld dolarów w budowę największego na świecie zakładu recyklingu molekularnego tworzyw sztucznych we Francji

Firma Eastman zainwestuje nawet 1 mld USD w zakład recyklingu molekularnego tworzyw sztucznych we Francji. Będzie on wykorzystywał technologię odnawiania poliestrów firmy Eastman. Będzie tam przetwarzane do 160 000 ton metrycznych rocznie trudnych do recyklingu odpadów z  tworzyw sztucznych, które obecnie są spalane.


Inwestycja pozwoli na przerobienie rocznie takiej ilości odpadów tworzywowych, która wystarczyłaby do 2,5-krotnego zapełnienia stadionu Stade de France, przy jednoczesnym wytworzeniu tworzywa sztucznego o  pierwotnej jakości i znacznie niższym śladzie węglowym. Eastman jest największym inwestorem na tegorocznej imprezie „Wybierz Francję”, której celem jest przyciągnięcie zagranicznych inwestycji do Francji.


Ten wielofazowy projekt obejmuje jednostki przygotowujące mieszane odpady z  tworzyw sztucznych do przetwarzania, jednostkę metanolizy do depolimeryzacji odpadów oraz linie polimerowe do tworzenia różnorodnych materiałów najwyższej jakości do zastosowań specjalistycznych, opakowaniowych i  tekstylnych. Eastman planuje również utworzenie centrum innowacji w  zakresie recyklingu molekularnego. Będzie ono rozwijać alternatywne metody recyklingu i zastosowania w celu ograniczenia spalania odpadów z tworzyw sztucznych i pozostawienia surowców kopalnych w ziemi. Oczekuje się, że zakład i centrum innowacji będą działać do 2025 r.


Sprawdzona technologia odnawiania poliestrów firmy Eastman zapewnia prawdziwie cyrkularną drogę dla trudnych do recyklingu odpadów z  tworzyw sztucznych, które obecnie pozostają w gospodarce linearnej. Materiał ten jest zazwyczaj spalany, ponieważ nie może być poddany recyklingowi mechanicznemu lub musi być poddany recyklingowi przy użyciu istniejącej technologii. W rozwiązaniu Eastmana odpady te są rozkładane na molekularne bloki konstrukcyjne, a następnie ponownie łączone w materiał o pierwotnej jakości, bez żadnego uszczerbku dla jego wydajności. Technologia odnawiania poliestrów firmy Eastman umożliwia wykorzystanie potencjalnie nieskończonej wartości materiałów poprzez utrzymywanie ich w produkcji, cykl po cyklu. Dzięki skuteczności technologii oraz dostępnym we Francji odnawialnym źródłom energii, produkcja tych materiałów będzie wiązać o  80% mniejszą emisją gazów cieplarnianych niż w przypadku metod tradycyjnych.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page