top of page

Drugie życie zużytych masek twarzowych FFP2

chem-trend-news.jpg

Cyrkularność tworzyw sztucznych "made in Austria" dzięki współpracy i innowacjom

Borealis, jeden z wiodących światowych dostawców zaawansowanych i rozwiązań cyrkularnych w zakresie poliolefin, a także Grupa Grabher, wiodący producent zaawansowanych technologicznie tekstyliów, przyspieszają wprowadzanie tworzyw sztucznych na drogę cyrkularnego obiegu w ramach partnerstwa, które chroni ludzkie zdrowie, a jednocześnie pomaga zminimalizować ilość odpadów. Kluczowy element wysokiej jakości masek filtrujących produkowanych przez firmę Grabher w Austrii jest wykonany z  w  pełni nadającego się do recyklingu polipropylenu (PP) dostarczanego przez firmę Borealis. Aby jeszcze bardziej promować ideę cyrkularnego obiegu, firma Grabher zainicjowała nowatorski program zbiórki i recyklingu zużytych masek twarzowych, w ramach którego są one przetwarzane na nowe produkty o wartości dodanej, takie jak tkaniny pochłaniające olej.


Cyrkularność tworzyw sztucznych "made in Austria" dzięki współpracy i innowacjom 

Grupa Grabher z  siedzibą w  Vorarlberg (Austria) jest wiodącym ekspertem w  dziedzinie nanofiltracji powietrza i mikropłynów oraz projektuje inteligentne systemy tekstylne, między innymi do produkcji wyrobów medycznych. Kiedy na początku 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, w Austrii zaczęło brakować środków ochrony osobistej. W  wyniku podjętych działań Grabher został pierwszą austriacką firmą, która otworzyła specjalny zakład wytwarzający maseczki twarzowe, wyposażony w  najnowocześniejszy system produkcji metodą meltblown, umożliwiający otrzymywanie wysokiej jakości masek twarzowych. Te certyfikowane maski, w tym półmaski filtrujące FFP2, maski medyczne i zmywalne maski komunalne, są sprzedawane przez firmę Vprotect, która w 100% należy do Grupy Grabher. Jeden z istotnych elementów masek Vprotect – filtr wykonany z gęsto rozmieszczonych włókien o mikronowej wielkości – jest wykonany z PP typu meltblown dostarczanego przez firmę Borealis, który to materiał w całości nadaje się do recyklingu.


Jednak z oczywistych powodów zdrowotnych nawet wysokiej jakości i bardziej ekologiczne maski twarzowe są szybko wyrzucane. Zbyt wiele z nich trafia na wysypiska śmieci, a nawet do środowiska naturalnego. Aby zwalczyć problem rosnącej ilości odpadów w postaci masek, firma Grabher ponownie podjęła działania, tworząc nowy system zwrotu i zbiórki zużytych masek w  celu przetworzenia ich na nowe, wartościowe produkty. System, który w  niedalekiej przyszłości ma zostać wdrożony w  całej Austrii, obejmuje wyraźnie oznaczone pojemniki, do których można wrzucać wszystkie rodzaje masek twarzowych. Po posortowaniu, umyciu, sterylizacji i wysuszeniu materiał jest wykorzystywany jako wypełniacz w poduszkach i materiałach pochłaniających olej. Obecnie trwają prace nad przetworzeniem masek na granulat, który można przekształcić w tkaniny absorpcyjne w procesie meltblown. Takie tkaniny z recyklingu mogą być wykorzystywane do pochłaniania oleju - na przykład w wyniku rozlania - lub innych płynów.


Wykorzystanie naszego w  pełni przetwarzalnego PP do produkcji wysokiej jakości masek pomaga chronić ludzkie zdrowie, a znalezienie sposobu na ich ponowne wykorzystanie chroni naszą planetę. Wspólnie, Borealis i  Grabher zrobiły kolejny krok w kierunku zamknięcia pętli cyrkularności tworzyw sztucznych, koncentrując się na zrównoważonych rozwiązaniach, które przynoszą korzyści społeczeństwu – powiedział Vedran Kujundzic, wiceprezes Borealis. – Jesteśmy dumni, że tak szybko zareagowaliśmy na pilne zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej i maski FFP2, w szczególności na początku pandemii w Austrii – mówi Günter Grabher, dyrektor zarządzający Grupy Grabher. – Tymczasem cieszymy się, że nasza inicjatywa zbiórki i recyklingu nadal przyciąga wielu innych uczestników, w tym OMV, dużą grupę handlu detalicznego żywnością i kilka dużych szpitali. W firmie Borealis znaleźliśmy wiarygodnego partnera, który podziela nasze zaangażowanie w  innowacyjność i  zrównoważony rozwój, i  mamy nadzieję na dalszą współpracę. 

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page