top of page

Celanese przejmuje większość udziałów w segmencie Mobility & Materials firmy DuPont

chem-trend-news.jpg

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta około końca 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia i zgód regulacyjnych.

DuPont ogłosił, że zawarł ostateczną umowę z  Celanese Corporation, dotyczącą zbycia większości segmentu Mobility & Materials, w tym linii biznesowej Engineering Polymers oraz wybranych linii produktowych w ramach linii biznesowych Performance Resins i  Advanced Solutions, za 11 mld USD w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt transakcji zgodnie z ostateczną umową. Łącznie, segmenty te wygenerowały w 2021 r. sprzedaż netto na poziomie około 3,5 mld USD oraz EBITDA na poziomie około 0,8 mld USD. 


Transakcja z Celanese, którą ogłaszamy, stworzy wiodące na rynku portfolio produktowe obsługujące rynek motoryzacyjny, konsumencki i przemysłowy, z niezrównaną skalą, możliwościami produkcyjnymi i wiedzą techniczną – powiedział Ed Breen, przes wykonawczy DuPont. 

Cieszymy się, że Celanese będzie współpracować z naszym zespołem i jesteśmy przekonani, że nadal będziemy razem wprowadzać innowacje w dziedzinie materiałoznawstwa definiujące branżę, aby służyć klientom i łańcuchowi wartości.


Nasze biznesy są wysoce komplementarne, co przyspieszy nasz rozwój w  wysokowartościowych zastosowaniach, w  tym mobilności przyszłości, łączności i  medycynie – skomentował Lori Ryerkerk, prezes i dyrektor generalny Celanese. – Ta umowa generuje również znaczącą wartość dla akcjonariuszy DuPont. Po rozważeniu wielu struktur transakcji, w tym szeregu potencjalnych nabywców, jesteśmy pewni, że nasza ogłoszona transakcja z Celanese maksymalizuje wartość dla naszych akcjonariuszy i pozycjonuje firmę i naszych pracowników na długoterminowy sukces.


Celanese przewiduje, że zakup wygeneruje około 450 mln USD synergii w ciągu czterech lat po zamknięciu transakcji.

DuPont osobno prowadzi proces zbycia biznesu Delrin, który był poddany przeglądowi strategicznemu, który spółka ogłosiła 2 listopada 2021 roku. Spółka planuje, że zamknięcie transakcji sprzedaży Delrin nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku. 

DuPont będzie działał dalej jako spółka z  biznesami: Auto Adhesives, Multibase i Tedlar.

POLECAMY

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Listopad 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Październik 2021
bottom of page