top of page

Wspomagają recykling tworzyw sztucznych

Region Azji i Pacyfiku jest największym konsumentem tworzyw sztucznych na świecie. Odpowiada on za około 46% światowego jego zużycia (wg raportu ResearchAndMarkets.com). Z powodu słabego ustawodawstwa i braku infrastruktury w wielu krajach odpady z tworzyw sztucznych są źle zarządzane, a wskaźniki zbiórki i recyklingu są niskie. Dzięki rygorystycznym środkom i ustawom dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych Europa ma najwyższe wskaźniki recyklingu. Postawiła sobie ambitny cel recyklingu około 70% materiałów opakowaniowych do 2030 r. i planuje osiągnąć cel zerowego składowania na wysypiskach do 2025 r.

Dodatki stanowią integralną część przemysłu recyklingu polimerów. Są szeroko stosowane do modyfikowania właściwości wyrobów z tworzyw sztucznych na etapach mieszania i przetwarzania oraz mogą być stosowane do modyfikowania właściwości tworzyw sztucznych, aby uczynić je bardziej kompatybilnymi z procesem recyklingu. Dlatego też producenci dodatków do tworzyw sztucznych zidentyfikowali problemy związane z recyklingiem i rozpoczęli opracowywanie nowych środków pomocniczych wspomagających recykling tych materiałów.


Recyklaty są trendy? 


Wg raportu Marketsandmarket rynek recykladów został oszacowany na 27,9 mld USD w 2021 roku i oczekuje się, że osiągnie wartość 43,5 mld USD w 2026 roku, przy wskaźniku (CAGR) na poziomie 9,3% w okresie prognozy. Jest to wynikiem m.in. opracowywania opłacanych technologii recyklingu czy rosnącej akceptacji wykorzystywania recyklatów.


Wraz z przesunięciem uwagi przemysłu tworzyw sztucznych w kierunku obiegu zamkniętego i wdrażaniem różnych strategii jego osiągnięcia w całym łańcuchu wartości, globalni dostawcy i konsumenci stali się bardziej świadomi produktów dostępnych na rynku, aby zintensyfikować ich zdolność do osiągnięcia celów związanych z obiegiem zamkniętym.


Na rynku pojawiło się sporo nowych środków pomocniczych i pigmentów, które pomagają zwiększyć możliwości recyklingu materiałów w  gospodarce o  obiegu zamkniętym. Dodatki te swoim działaniem obejmują szereg aspektów opracowywania produktów o  obiegu zamkniętym, ponieważ niektóre bezpośrednio pomagają usprawnić procesy recyklingu poprzez zwiększenie zawartości materiałów pochodzących z  recyklingu, podczas gdy inne pomagają w  poprawie stabilizacji różnych recyklatów lub w oczyszczaniu surowców wsadowych do pirolizy tworzyw sztucznych, a także ułatwiają sortowanie tworzyw sztucznych za pomocą czujników NIR w zakładach recyklingu. Przyjrzyjmy się tym dostępnym na rynku dodatkom, które przybliżają przemysł tworzyw sztucznych o  krok do osiągnięcia zaawansowanej gospodarki o  obiegu zamkniętym w  prawdziwym tego słowa znaczeniu.


Dalsza część artykułu dostępna w wydaniu kwietniowym na stronie 50 >>

2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page