top of page

Urządzenia do kontroli jakości folii

Analiza folii z tworzyw sztucznych jest bardzo istotna ze względu na możliwość powstania szeregu rodzaju wad powierzchniowych, defektów wewnętrznych w postaci pęknięć, pęcherzy powietrza, czy też wtrąceń różnego pochodzenia. Na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań przeznaczonych do kontroli jakości folii.

Dział kontroli jakości kontroluje przestrzeganie procedur gwarantujących osiągnięcie właściwych parametrów fizyko- chemicznych folii oraz wykonanych z niej, np. opakowań. Ściśle określone i udokumentowane zasady nadzorowania produktów wyznaczają standardy realizacji szerokiego zakresu badań, których metodyka badawcza oparta jest na wymogach normatywnych. Wobec powyższego kluczowym jest, aby w odpowiednim momencie (na etapie kontroli jakości) wykryć wady folii lub po prostu przetestować folie czy jest zgodna z założeniami na linii produkcyjnej. Laboratorium kontroli jakości folii powinno być wyposażone w nowoczesne urządzenia do badań. W zależności od przeznaczenia folii sprawdza się różne jej parametry, np. grubość, cechy wytrzymałościowe czy barierowe.


Co na rynku?


Free Shrink Tester
Free Shrink Tester firmy IDM Instruments Pty Ltd. mierzy liniowy skurcz termiczny lub swobodny skurcz. Jest to nieodwracalna i szybka redukcja wymiaru liniowego w określonym kierunku. Zwykle dzieje się tak w przypadku folii z tworzywa sztucznego narażonej na działanie wysokich temperatur. Przyrząd mierzy wpływ temperatury na tworzywo sztuczne. Skurcz jest ważnym czynnikiem w produkcji laminatów i folii. Skurcz konkretnego materiału wytworzonego w określonym procesie można scharakteryzować za pomocą tej metody testowej, wykonując pomiary w kilku temperaturach w całym zakresie skurczu materiału. Urządzenie składa się z małego, okrągłego bloku aluminiowego. Jest on podgrzewany elektrycznie i sterowany regulatorem temperatury. Testowanie procentowej kurczliwości folii zapewnia, że nadaje się ona do konkretnego zastosowania opakowaniowego i ustala odpowiednią temperaturę dla tej aplikacji. Dzięki temu maszyna ta jest przydatna w przemyśle opakowań, folii i tworzyw sztucznych. Może być również przydatna do testowania szczelności różnych produktów. Szczególnie dla przemysłu spożywczego.


Dalsza część artykułu dostępna w wydaniu marcowym na stronie 54 >>

2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page