top of page

Nie tylko profile okienne i wykładziny

Nieustanny rozwój technologiczny mający miejsce przez ostatnie lata spowodował zmiany w praktycznie wszystkich sferach ludzkiego życia. Ogromną rolę pod tym względem odegrały tworzywa sztuczne. Są wykorzystywane w coraz większej liczbie zastosowań budowlanych i konstrukcyjnych, w tym w izolacji, rurociągach, ramach okiennych i wystroju wnętrz. Wg danych opublikowanych przez Plastics Europe sektor budownictwa był w 2021 r. drugim pod względem wielkości największym segmentem zastosowań tworzyw na świecie. Najczęściej zaś wykorzystywanym tworzywem sztucznym w tej branży w Europie było PVC. Producenci tworzyw sztucznych i dodatków do tych aplikacji śledzą trendy i wprowadzają na rynek innowacyjne materiały, np. z dodatkiem recyklatów czy z certyfikatem ISCC PLUS.

Tworzywa sztuczne nie zawsze są widoczne w budynkach, są one wykorzystywane w  coraz szerszym i  rosnącym zakresie zastosowań. Wzrost ten wynika głównie z unikalnych cech tworzyw sztucznych, do których należą: 


– trwałość i odporność na korozję tworzyw sztucznych sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań, takich jak ramy okienne i rury. Ponadto ich właściwości antykorozyjne zapewniają im imponującą żywotność, sięgającą ponad 100 lat w przypadku rur z tworzyw sztucznych i 50 lat w przypadku kabli podziemnych i zewnętrznych, 

– izolacja – tworzywa sztuczne zapewniają skuteczną izolację przed zimnem i ciepłem, zapobiegają wyciekom energii i pozwalają gospodarstwom domowym oszczędzać energię przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia hałasem, 

– efektywność kosztowa – elementy z  tworzyw sztucznych często kosztują mniej niż tradycyjne materiały w  produkcji i montażu, nawet te w niestandardowych formach, 

– higiena – rury z tworzyw sztucznych są idealne do bezpiecznego i  higienicznego transportu wody. Tworzywa sztuczne są również idealnym wyborem do higienicznych powierzchni domowych i wykładzin podłogowych, ponieważ są łatwe do czyszczenia i nieprzepuszczalne, 

– zrównoważony rozwój – tworzywa sztuczne oszczędzają zasoby dzięki opłacalnej produkcji, łatwości montażu i trwałości. Szacuje się, że w typowym domu ilość energii zużytej do wytworzenia izolacji z tworzyw sztucznych zwraca się już po roku użytkowania. Ponadto tworzywa te można ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub przekształcić w energię, 

– innowacja – tworzywa sztuczne inspirują architektów do tworzenia budynków o nowoczesnych projektach, cechach i wymiarach. Ponadto szybkie tempo innowacji w tworzywach sztucznych pomaga w ciągłym obniżaniu kosztów i zwiększaniu efektywności budynków,

– łatwość w instalacji – obsłudze i konserwacji dzięki swojej niewielkiej wadze. W  rzeczywistości często można zrezygnować z  konserwacji. Ponadto elastyczność tworzyw sztucznych oznacza, że rury z  tworzyw sztucznych radzą sobie z ruchami gleby. 


Słyszy się mnóstwo informacji na temat negatywnego wpływu materiałów syntetycznych na środowisko naturalne. Z  drugiej strony trzeba mieć świadomość, że nasza kultura, cały rozwój technologiczny nie mógłby istnieć bez tak uniwersalnych, charakteryzujących się niespotykanymi właściwościami substancji. Również tak zaawansowane technologie budowlane, z  jakich obecnie powszechnie i  masowo korzystamy nie mogłyby istnieć, gdyby nie całe spektrum najróżniejszych tworzyw sztucznych.


Tworzyw sztucznych w budownictwie najczęściej wykorzystywane są do wykonywania elementów wyposażenie wnętrz, np. wykładzin podłogowych, ram okiennych i drzwiowych. Poręcze, gałki i listwy podłogowe wytwarza  się z  PVC metodą wytłaczania. 

Podstawowe zastosowanie tworzyw sztucznych w  budowie i  wyposażeniu wnętrz: 

– materiały podłogowe np.: wykładziny z PVC lub z gumy, wykładziny dywanowe, posadzki bezspoinowe, podłogi antyelektrostatyczne , 

– materiały ścienne np.: płyty warstwowe, płyty dekoracyjne, płyty ścienne, masy tynkarskie, tapety winylowe , 

– materiały dekarskie np.: płyty warstwowe, płyty jednowarstwowe, płyty przepuszczające światło, rynny i rury spustowe, 

– kleje np.: kleje rozpuszczalnikowe, kleje dyspersyjne, kleje z ciekłych żywic, 

– kity np.: kity chemoodporne, kity trwale plastyczne lub elastyczne, masy uszczelniające i szpachlowe, 

– materiały do  izolacji np.: polistyren spieniony - styropian, polichlorek winylu spieniony, poliuretan spieniony, 

– materiały do izolacji np.: środki impregnacyjne, folie, – materiały instalacyjne np.: rury i  kształtki z  PVC lub PP, urządzenia wentylacyjne, elementy wyposażenia łazienek, 

– stolarka budowlana np.: okna i drzwi.


Rynek 

Według analizy opracowanej przez Coherent Market Insights (CMI) globalny rynek globalny rynek tworzyw konstrukcyjnych i budowlanych do 2030 r. przekroczy 1 22 155,84 mln USD. Szacuje się, że do końca 2022 r. wartość tego rynku materiałów wyniesie 70 657,80 mln USD. 


Rosnące zapotrzebowanie na lekkie, tanie i  trwałe materiały, takie jak tworzywa sztuczne powoduje wzrost zapotrzebowania w przemyśle budowlanym. Branża ta szybko rozwija się na całym świecie. Ponadto oczekuje się, że w nadchodzących latach wzrośnie popularność tzw. „zielonych budynków” z nadających się do recyklingu tworzyw sztucznych. Wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu zmieszanych z  pierwotnym materiałem pomoże obniżyć koszty, a także zachować tę samą jakość i wydajność. Prognozuje się, że ze względu na wysokie zużycie i produkcję tworzyw sztucznych, popyt ze strony różnych branż użytkowników końcowych będzie napędzał wzrost rynku. Ponieważ mają niskie wymagania konserwacyjne, większość architektów i budowniczych preferuje tworzywa sztuczne od innych materiałów. Prognozuje się, że rynek tworzyw konstrukcyjnych i budowlanych wykaże CAGR na poziomie 7,1%w okresie prognozy (2020-2030). Oczekuje się, że w regionie Azji i Pacyfiku będzie on rósł z najwyższym CAGR pod względem wartości w okresie objętym prognozą. Szybka industrializacja i rosnące osobiste dochody w regionie Azji i Pacyfiku, w połączeniu z rosnącym popytem na tworzywa sztuczne z różnych branż zastosowań końcowych, takich jak budownictwo, napędzają wzrost rynku tworzyw do zastosowań konstrukcyjnych w regionie Azji i Pacyfiku. Na przykład indyjska fundacja Brand Equity twierdzi, że Indie mają stać się trzecim co do wielkości rynkiem budowlanym na świecie do 2022 r. Indie planują wydać 1,4 bln USD na projekty infrastrukturalne za pośrednictwem National Infrastructure Pipeline (NIP) w latach 2019-2023, aby zapewnić zrównoważony rozwój kraju. Segment polistyrenu miał wiodące udziały w  przychodach sektora w roku 2021. Posiada niski przewodnik ciepła, dzięki czemu pomaga w zatrzymywaniu ciepła w infrastrukturze, jak również utrzymaniu niskiej temperatury w  pomieszczeniach chłodniczych. Rury i  przewody były wiodącym segmentem zastosowań na globalnym rynku tworzyw budowlanych.


„Budowlane” tworzywa sztuczne – nowości 

Rosnąca globalna populacja i  rosnąca urbanizacja spowodowały ogromne zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone, efektywne pod względem zasobów i energii rozwiązania materiałowe. Aby sprostać tym megatrendom, firma SABIC opracowała szereg specjalistycznych tworzyw termoplastycznych dla sektora budowlanego.


Szeroka gama litych arkuszy LEXAN zapewnia lepszy wybór niż inne termoplastyczne i szklane produkty dostępne na rynku budowlanym do oszkleń ochronnych, okładzin, ścianek działowych, oznakowań itp. Oferują one wyjątkową przepuszczalność światła, odporność na promieniowanie UV i  odporność na uderzenia z wyjątkową swobodą projektowania złożonych, zakrzywionych i formowanych termicznie kształtów. Nowością w ofercie jest nowatorska płyta LEXAN EXTRITE, z zastrzeżonymi powłokami po obu stronach. Jest solidnym, przezroczystym materiałem, który zapewnia wymaganą odporność na ścieranie, zarysowania i warunki atmosferyczne w coraz większej liczbie wymagających zastosowań zewnętrznych, takich jak wiaty przystankowe, ściany dźwiękochłonne i chodniki. Oczekiwana żywotność wynosi co najmniej 30 lat, jest objęta 15-letnią pisemną ograniczoną gwarancją i w 100% nadaje się do recyklingu. Nieprzezroczyste i niskopołyskowe płyty LEXAN CLINIWALL to wyjątkowy nowy produkt specjalistyczny, który został opracowany z myślą o powierzchniach pomieszczeń czystych i  okładzinach ścian wewnętrznych w  obiektach publicznych i szpitalach. Spełnia rygorystyczne europejskie przepisy przeciwpożarowe dla materiałów budowlanych, wykazuje wysoką odporność chemiczną, np. na plamy z  krwi i  moczu oraz powszechnie stosowane szpitalne środki czyszczące i dezynfekujące, a także może być dostarczany w określonych klasach o właściwościach antybakteryjnych.


Firma oferuje też szeroką gamę arkuszy LEXAN THERMOCLEAR do szklenia szklarni, które mogą pomóc osiągnąć znaczną redukcję kosztów ogólnych, oszczędność energii i poprawę plonów. Oprócz łatwości instalacji, wysokiej izolacji termicznej i odporności na promieniowanie UV, materiał ten jest również dostępny z  zastrzeżonymi powłokami EASY CLEAN i DRIPGARD, które zmniejszają koszty konserwacji i zapobiegają uszkodzeniom upraw spowodowanych kondensacją. Wreszcie, płyta LEXAN THERMOCLEAR jest również odporna na uderzenia gradu, co pozwala uniknąć uszkodzenia elewacji i pokrycia szklarni, co skutkuje niższymi kosztami ubezpieczenia.


Koncern BASF rozszerzył swoje portfolio grafitowego polistyrenu ekspandowanego (EPS). Neopor F 5 Mcycled zawiera 10 procent materiału pochodzącego z recyklingu i nadaje się do licznych zastosowań w budynkach, zwłaszcza do izolacji fasad. Nowy surowiec jest produkowany w procesie ekstruzji i oferuje takie same sprawdzone właściwości mechaniczne i zoptymalizowaną wydajność izolacyjną jak Neopor F 5200 Plus.


BASF opracował nowy surowiec wspólnie z firmą Karl Bachl GmbH & Co KG i przekształcił go w produkt gotowy do wprowadzenia na rynek. Jakość zastosowanego materiału z recyklingu odgrywa decydującą rolę w spełnieniu wysokich wymagań wobec produktów w  różnych zastosowaniach budowlanych. Ten wysokiej jakości standard jest jednym z kluczy do sukcesu współpracy pomiędzy BASF i Bachl.


Zarówno stosowany materiał z recyklingu, jak i surowiec izolacyjny posiadają certyfikat REDcert2. Materiał z recyklingu pochodzi z mechanicznie przetworzonych odpadów EPS. Ambitnych celów klimatycznych nie da się osiągnąć bez energooszczędnych przegród zewnętrznych budynków. Zarówno w nowym budownictwie, jak i w projektach renowacyjnych materiały izolacyjne z Neoporu są obecnie standardem w izolacji fasad. W ciągu dziesięcioleci użytkowania znacznie redukują one emisję CO2 z  budynków. Dzięki Neopor F 5 Mcycled firma BASF może po raz pierwszy zaoferować surowiec izolacyjny z zamkniętą pętlą recyklingu EPS. Zdaniem firmy BASF wysokiej jakości materiał EPS pochodzący z recyklingu obecnie jest dostępny w ograniczonej ilości, dlatego też w najbliższych latach chce współpracować z europejskimi partnerami w celu zwiększenia recyklingu EPS. Utoruje to drogę do bardziej powszechnego wykorzystania mechanicznie recyklowanego EPS w zastosowaniach wysokiej jakości.


Neopor F 5 Mcycled  uzupełnia zrównoważone masowo produkty Styropor Ccycled  i  Neopor BMB, które są produkowane z  alternatywnych surowców. Do produkcji Styropor Ccycled surowce kopalne zastępuje się olejem z pirolizy, który uzyskuje się z chemicznie przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych. Olej z  pirolizy jest przypisywany do kolejnych produktów za pomocą metody bilansu masowego. Styropor Ccycled ma znacznie poprawiony ślad węglowy i przyczynia się do gospodarki cyrkularnej. Podczas produkcji Neopor BMB surowce kopalne są zastępowane surowcami odnawialnymi przy zastosowaniu metody bilansu biomasy (BMB). Jednocześnie materiał izolacyjny zachowuje wszystkie swoje sprawdzone właściwości.


Firmy INEOS Styrolution oferuje pierwsze zrównoważone tworzywo styrenowe ASA. Materiał Luran S jest obecnie również dostępne jako Luran S ECO z  zawartością do 50% pochodzenia biologicznego. Luran S to rodzina produktów do bardzo wymagających zastosowań, szczególnie aplikacji zewnętrznych. Odporność na promieniowanie UV sprawia, że jest to materiał wybierany do szeregu zastosowań w przemyśle budowlanym i w motoryzacji. Długowieczność wynikającą z odporności na promieniowanie UV można uznać za pierwszy krok w kierunku bycia produktem zrównoważonym. Dostępne są opcje z zawartością do 50% materiałów pochodzenia biologicznego. Nowe produkty Luran S ECO B umożliwiają do 58% redukcję śladu węglowego w porównaniu z odpowiednimi produktami opartymi na paliwach kopalnych, w zależności od wybranej klasy Luran S. Proces bioatrybucji jest certyfikowany przez ISCC PLUS.


Grupa Borealis uważa, że wykorzystanie certyfikowanych polimerów odnawialnych jest dźwignią przyspieszającą przejście od  gospodarki liniowej do gospodarki o  obiegu zamkniętym. Ogranicza wyczerpywanie się paliw kopalnych, pomaga wszystkim uczestnikom łańcucha wartości rur i kształtek szybciej osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspiera cele branży, aby stać się neutralnymi pod względem emisji CO2. Borealis wraz z swoimi partnerami z branży rur jest zaangażowany w odkrywanie na nowo zastosowań tworzyw sztucznych w  celu bardziej zrównoważonego ich cyklu życia. Mając na uwadze ten trend Borealis oferuje zamienniki sieciowanych rur PE i PP, wyprodukowane z materiałów z portfolio Bornewables, obejmującego poliolefiny oparte na zasobach naturalnych drugiej generacji, takich jak odpady z produkcji masy celulozowej lub pozostałości olejów z przetwórstwa spożywczego. W oparciu o proces rozliczania bilansu masy w ramach programu International Sustainability & Carbon Certification Plus (ISCC Plus), akredytacja tych materiałów pozwala firmie Borealis i jej partnerom udowodnić i określić ilościowo efektywną zawartość surowców odnawialnych na każdym etapie produkcji, od materiału Bornewables do produktu końcowego, tj. rury. Postępowanie to jest zgodne z  działaniami i  inicjatywami EverMinds firmy Borealis mającymi na celu promowanie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych poprzez partnerstwa w całym łańcuchu wartości. Przykładowo Bornewables PEX firmy Borealis został wykorzystany przez specjalistę od rur Upanor z Apple Valley w Minnesocie do otrzymania PEX Pipe Blue, o którym mówi się, że jest to pierwsza na świecie seria rur wykonanych z PEX z odnawialnym surowcem, certyfikowana przez program ISCC Plus. Nowe produkty PEX Pipe Blue oferują bezprecedensową redukcję śladu węglowego nawet o 90% w porównaniu z konwencjonalnymi rurami PEX na bazie paliw kopalnych. Jest to również duży krok naprzód, aby pomóc klientom z branży budowlanej osiągnąć ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).


Ponadto firma wzbogaciła portfolio miękkich PP o nowy miękki, heterofazowy PP typy random, który jest odpowiednim składnikiem termoplastycznych olefin (TPO) używanych do produkcji membran, takich jak te stosowane w pokryciach dachowych, hydroizolacji i  sektorze motoryzacyjnym. Nowy SB330CF wypełnia lukę rynkową, umożliwiając bardziej elastyczne dostosowanie TPO do specyficznych wymagań aplikacji. W porównaniu z  konwencjonalnymi materiałami PP, zastosowanie SB330CF wymaga mniejszej ilości modyfikatora polimerowego, aby osiągnąć wartości modułu zginania niezbędne dla elastycznych membran. Miękkie materiały PP firmy Borealis, takie jak SB330CF oferują zakres modułów zginania od 500 do 330 MPa oraz MFR od 0,8 do 7 g/10 min. (230°C/2,16 kg), umożliwiają produkcję TPO m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego, wyjątkowe zachowanie w niskich temperaturach w połączeniu z wysoką odpornością termiczną, ponadto są odpowiednimi wyjściowymi żywicami do elastycznych compoundów TPO stosowanych na elastyczne membrany.


Trinseo ogłosiło wprowadzenie na rynek europejski nowej serii zrównoważonych materiałów — Altuglas R-Life Acrylics. Altuglas R-Life to marka obejmująca polimetakrylan metylu (PMMA) poddany recyklingowi chemicznemu i mechanicznemu, pochodzenia biologicznego do odlewanych i wytłaczanych arkuszy, tworzyw i compoundów. Na serię składają się:


– wytłaczane Arkusze Akrylowe Altuglas R-Life, zawierające co najmniej 75% przetworzonego mechanicznie, ponownie wykorzystanego PMMA; 

– arkusze akrylowe Altuglas R-Life, zawierające co najmniej 75% odlewanego arkusza PMMA pochodzącego z recyklingu chemicznego; 

– tworzywa akrylowe Altuglas R-Life, zawierające zarówno 50%, jak i  80% chemicznie przetworzonego monomeru z odpadów PMMA.


Materiały mogą być wykorzystywane w  wielu obszarach zastosowań, w tym w handlu detalicznym, oświetleniu, architekturze wnętrz, meblarstwie i  projektowaniu, budownictwie i transporcie. Dla każdego zrównoważonego rozwiązania Altuglas R-Life współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) został obliczony na podstawie analizy cyklu życia (LCA). Zastępując surowce kopalne zrównoważonymi składnikami, osiągnięto redukcję GWP o 35% w przypadku arkuszy lanych o 75% zrównoważonej zawartości i  o 53% w  przypadku arkuszy wytłaczanych o  75% zrównoważonej zawartości. Ponadto osiągnięto redukcje GWP o 24% dla tworzyw o 50% zrównoważonej zawartości i 38% dla materiałów o 80% zrównoważonej zawartości. Wytłaczane arkusze akrylowe Altuglas R-Life to produkt, którego emisje CO2 są zredukowane o ponad 50% w  stosunku do pierwotnego, odpowiednika uzyskanego z surowców kopalnych. Według Trinseo, poddane recyklingowi chemicznemu wylewane płyty akrylowe i żywice akrylowe Altuglas R-Life, a  także poddane recyklingowi mechanicznemu, ponownie wykorzystane ekstrudowane płyty akrylowe Altuglas R-Life, osiągają te same właściwości mechaniczne, estetyczne i optyczne, co ich odpowiedniki pochodzenia kopalnego. Metoda recyklingu chemicznego obejmuje depolimeryzację odpadów PMMA, podczas której materiał jest przekształcany w pierwotny monomer metakrylanu metylu (MMA). Wytłaczane arkusze, tworzywa i mieszanki Altuglas R-Life są produkowane w zakładzie Trinseo w Rho, niedaleko Mediolanu we Włoszech. Płyty wylewane Altuglas R-Life są produkowane w zakładach firmy w Saint-Avold we Francji i Brondeslev w Danii.


Firma Avient wprowadziła na rynek Nymax BIO, linię materiałów poliamidowych pochodzenia biologicznego, które pomagają klientom osiągnąć ich cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Materiały Nymax BIO, wypełnione włóknem szklanym lub niewypełnione, zawierają od 16 do 47 procent naturalnych wypełniaczy pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych, takich jak kukurydza, słoma i pszenica. Wykazano, że odnawialne surowce roślinne oferują znacznie niższe wartości śladu węglowego produktu niż typowe surowce ropopochodne. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami PA66 wypełnionymi włóknem szklanym, te biopochodne rozwiązania oferują mniejsze odkształcenia oraz dobry wygląd  i  kolorystykę powierzchni. Materiały poliamidowe Nymax BIO o  niskiej absorpcji wody zapewniają wysoką stabilność wymiarową i zachowanie właściwości po kondycjonowaniu, stanowiąc rozwiązanie problemu absorpcji wody w gotowych detalach. Tworzywa te nadają się do zastosowań budowlanych i konstrukcyjnych, motoryzacyjnych, konsumenckich, przemysłowych oraz do procesów formowania wtryskowego i wytłaczania. Można je również dostosować do konkretnych potrzeb klientów.


Dzięki rodzinie poliamidów TECHNYL SAFE, DOMO jest jednym z niewielu dostawców na świecie, którzy oferują pełną certyfikację europejską i  amerykańską dla swojego portfolio materiałów przeznaczonych do kontaktu z  wodą pitną oraz systemów wodnych. W  wielu zastosowaniach związanych z dystrybucją wody mosiężne rury, złączki, liczniki, pompy i  zawory tradycyjnych systemów wodnych są zastępowane przez bardziej elastyczne alternatywy polimerowe. Tworzywa sztuczne TECHNYL SAFE przeznaczone na rynek gospodarki wodnej zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najbardziej wymagające kryteria użytkowe oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa kontaktu z wodą.


Zrównoważone rozwiązania TECHNYL SAFE dla gospodarki wodnej opierają się na portfolio gatunków PA66 i PA610, częściowo biopochodnych poliamidów. Receptury poliamidów TECHNYL SAFE są stabilizowane w celu zapobiegania utlenianiu i  uplastycznieniu w  kontakcie z  wodą, co skutkuje niższymi wskaźnikami absorpcji wody, lepszą stabilnością wymiarową i większą trwałością właściwości mechanicznych.


Ponadto pakiet stabilizacji oksydacyjnej dodawany do polimerów TECHNYL SAFE zapobiega dalszej degradacji, nawet w przypadku zwiększenia zawartości chloru.


To portfolio polimerów spełnia najwyższe standardy wymagane dla optymalnej wydajności w takich zastosowaniach, jak zawory, armatura, elementy hydrauliczne itd.


Firma RBS wchodząca w  skład  Ravago Building Solutions (RBS) jest producentem płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, oferowanych pod  marką Ravatherm XPS. Dzięki inwestycjom w nowoczesne linie produkcyjne Ravago jest w stanie produkować płyty izolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu w grubościach sięgających aż do 280 mm. Produkcja najgrubszych płyt odbywa się w oparciu o proces termobondingu, dzięki któremu produkty charakteryzują się jednorodną budową komórkową i  bardzo dobrym, w  zakresie całego asortymentu grubości, współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda. Pełna gama produktów oferowanych przez Ravago to płyty XPS o grubościach od 20 do 280 mm. Płyty o dużych grubościach pozwalają nie tylko na spełnienie wymagań izolacyjności termicznej przegrody, ale stanowią również dobre rozwiązanie, usprawniające pracę firmom zajmującym się montażem i instalacją izolacji. W przypadku izolacji ścian piwnic, obecnie, typowym rozwiązaniem jest używanie płyt izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu o grubości 150-160 mm. Trudno wyobrazić sobie taką instalację w przypadku konieczności wykonywanie takiej izolacji składającej się z dwóch warstw. W przypadku dachów płaskich stosuje się obecnie płyty izolacyjne o grubościach sięgających 200 mm, a nawet je przekraczających. Układanie kilku warstw płyt izolacyjnych to dla firm wykonawczych konieczność wykonywania dodatkowych operacji roboczych. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty o dużych grubościach, które umożliwiają instalację izolacji termicznej w jednej warstwie, a co za tym idzie pozwalają zaoszczędzić czas i koszty robocizny.


EconCore, producent materiałów typu sandwich o strukturze plastera miodu, zainstalował nową linię produkcyjną lekkich płyt o strukturze plastra miodu na bazie przetworzonego PET (rPET). Grupa EconCore obejmuje belgijską firmę EconCore NV oraz niemiecką firmę ThermHex Waben GmbH zajmującą się produkcją rdzeni o strukturze plastra miodu z polipropylenu (PP). Rdzenie o strukturze plastra miodu rPET są wykonane w 100% z przetworzonych odpadów pokonsumenckich i poprzemysłowych. Mogą być laminowane z powłokami kompozytowymi PET lub PET w celu wytworzenia w pełni przetwarzalnych, trwałych i lekkich paneli. Jak twierdzi firma rozwój technologii rPET honeycomb został wywołany przez rosnący popyt i przesunięcie rynku w kierunku wykorzystania materiałów bardziej nadających się do recyklingu. W ciągu ostatnich lat firma poszerzyła zakres zastosowań swojej technologii plastra miodu PP. Dostrzegając globalny problem zbrylonych odpadów PET, EconCore postanowił zoptymalizować technologię w kierunku materiałów rPET. Zespół EconCore jest bardzo zaawansowany w opracowywaniu materiałów typu plaster miodu rPET dla aplikacji w sektorach: budowlanym, motoryzacyjnym i transportowym.


Na rynku polskim producentem PVC znajdującego zastosowanie w budownictwie jest ANWIL. Oferuje on m.in. suspensyjny polichlorek winylu POLANVIL S. Może być wykorzystywany m.in. do produkcji profili budowlanych, płyt, rur kanalizacyjnych, ciśnieniowych, drenarskich, złączek, syfonów, rynien, wykładzin, listew podłogowych, taśm uszczelniających, płytek, tapet, powłok kablowych itd. Oferowane produkty charakteryzuje ich jednorodność, które gwarantuje w pełni zautomatyzowanemu proces produkcji, oparty na licencji japońskiej firmy Shin-Etsu. Stosowana instalacja strippingu pozwala usunąć resztki nieprzereagowanego chlorku winylu.


Synthos S.A. jest największym producentem polistyrenu do spieniania (EPS) w Europie i jednym z największych producentów tego surowca na świecie Polistyren ekspandowany oferowany przez Synthos służy głównie do produkcji płyt styropianowych. Jest najpopularniejszym materiałem termoizolacyjnym na rynku budowlanym. Zawdzięcza to przede wszystkim swoim właściwościom, które sprawiają, że jest najbardziej efektywnym materiałem w zakresie termoizolacyjności – z atrakcyjną relacją ceny do jakości. Do jego dodatkowych zalet zaliczamy m.in. łatwość montażu, wyśmienite parametry wytrzymałościowe i niezwykle dziś istotną – zdolność do recyklingu. EPS jest bowiem jedynym na rynku produktem termoizolacyjnym dającym możliwość jego pełnego recyklingu.


Produktem również dedykowanym dla rynku budowlanego są gotowe płyty Synthos XPS PRIME. Jest to nowoczesny materiał termoizolacyjny stworzony z myślą o ekologii. Płyty są produktami końcowymi – gotowymi materiałami budowlanymi. Synthos XPS PRIME jest materiałem uformowanym w postać płyty w procesie bezpośredniego spieniania i  wytłaczania (ekstruzji). Charakteryzują się one specyficzną, zamkniętokomórkową strukturą pianki o niskiej gęstości i gładkiej powierzchni. Posiadają symbol GREEN LAMBDA, który jest wyrazem dążenia Grupy Synthos do oferowania innowacyjnych rozwiązań ułatwiających życie, niewywierających negatywnego wpływu na środowisko naturalne.


Dodatki do sektora budowlanego 

Firma Solvay opracowała rozwiązania do spieniania Alve-One, które zostało nagrodzone Nagrodą Pierre’a Potiera w 2022 r.. Alve-One to rodzina bezpiecznych i  ekologicznych, opatentowanych chemicznych środków spieniających opracowanych do stosowania w piankach termoplastycznych. Innowacyjna technologia Alve-One oparta jest na funkcjonalizowanym wodorowęglanie sodu. Oferuje ona producentom materiałów piankowych, producentom dodatków i przetwórcom tworzyw sztucznych wyjątkowo bezpieczną, zrównoważoną i wydajną alternatywę dla obecnych niebezpiecznych środków porotwórczych. Technologia Alve-One jest ekologiczna i nie generuje pozostałości. Została certyfikowana jako bezpieczny zamiennik azodikarbonamidu (ADCA), który w  rozporządzeniu REACH został sklasyfikowany jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC). Ponadto roztwory pianotwórcze Alve-One spełniają wyjątkowe wymagania, np. w postaci białych pianek, gdzie zmniejszają zapotrzebowanie na dwutlenek tytanu (TiO2), jednocześnie umożliwiając wytwarzanie bezwonnych pianek i  minimalizując emisję lotnych związków organicznych (LZO). Dzięki 10-krotnie niższym emisjom ekwiwalentu CO2, 34-krotnie mniejszemu zużyciu wody i  22-krotnie mniejszemu zużyciu energii niż ADCA, pomagają również użytkownikom zmniejszyć ogólny wpływ ich procesów i produktów na środowisko. Ze względu na swoją naturalną wszechstronność, roztwory do spieniania Alve- -One mogą być stosowane w szerokiej gamie polimerów termoplastycznych i są kompatybilne z większością dodatków do spieniania tworzyw sztucznych. Wytwarzane w Europie, są dostępne na całym świecie w unikalnym zestawie receptur, z których każda została opracowana w celu spełnienia określonych wymagań aplikacji w obszarach obejmujących przede wszystkim budownictwo, motoryzację, obuwie, towary konsumpcyjne i opakowania.


Ponadto firma Solvay rozpoczęła współpracę z  3TREES, wiodącym chińskim producentem materiałów budowlanych, w  celu opracowania zintegrowanych z  budynkiem fotowoltaicznych (BIPV) termoplastycznych poliolefinowych membran dachowych, które spełniają nowe, 25-letnie wymagania dotyczące warunków atmosferycznych. Stabilizatory UV/termiczne CYASORB CYNERGY SOLUTIONS serii B firmy Solvay umożliwiają spełnienie 25-letniego wymogu odporności na warunki atmosferyczne dla pokryć dachowych BIPV TPO, zapewniając wysoką ochronę części TPO i PP, nawet w ekstremalnych warunkach narażenia. Środki te zapobiegają powstawaniu mikropęknięć, utracie połysku i zmianom koloru oraz nie zakłócają uszczelniania, malowania i innych zabiegów powierzchniowych. Chociaż dodatki Solvay mogą być włączone do membrany TPO, mogą być również stosowane w panelach fotowoltaicznych i systemach nośnych, gdzie zapewniają wysoką ochronę przed promieniowaniem UV folii spodniej oraz stabilność termiczną w połączeniu z dobrą odpornością chemiczną. Wstępne testy przeprowadzone przez 3TREES wykazały, że produkt Solvay zapewnia deklarowaną, wysoką stabilizację. Dzięki zastosowaniu CYASORB CYNERGY SOLUTIONS serii B mogą nawet zostać przekroczone normy określone przez ASTM D6878 i ASTM D573.


Ciemne tworzywa sztuczne są znane z  nagrzewania się pod wpływem światła słonecznego, ponieważ ciemne pigmenty pochłaniają większość długości fal podczerwonych i przekształcają je w energię cieplną, w celu przeciwdziałania temu zjawisku Ampacet opracował koncentraty barwiące SunChill. Wykazują znacznie niższą absorpcję fal podczerwonych i ograniczają nagrzewanie się powierzchni tworzyw sztucznych wystawionych na działanie promieni słonecznych. W rezultacie zabarwione artykuły pozostają chłodniejsze i przyjemniejsze w dotyku w gorących okresach roku.


Przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych, takich jak płytki podłogowe, produkty budowlane i meble.


Perstorp oferuje plastyfikator Emoltene 100 Pro z  certyfikatem ISCC przeznaczony do dachów wykonanych z  PVC.


Został zaprojektowany w celu zmniejszenia śladu węglowego i  wspiera zrównoważone pozyskiwanie surowców odnawialnych. Emoltene 100 Pro przyczynia się do zwiększenia trwłałości dachu z PVC. Wynika to z jego właściwości w zakresie lotności, absorpcji wody, migracji i stabilności UV/starzenia.


Emoltene 100 Pro jest produkowany zgodnie z  koncepcją zrównoważonego bilansu masowego przy użyciu biogazu jako surowca zamiast kopalnego gazu ziemnego.


Evonik opracował innowacyjne plastyfikatory nowej generacji oparte na INA (izononanolu). Wzmocnią one globalny biznes grupy w zakresie plastyfikatorów, które są wykorzystywane w szczególności w elastycznych produktach z PVC, takich jak podłogi i membrany dachowe oraz kable. Nowe produkty są wytwarzane w największym zakładzie grupy w Marl w Niemczech.


Oprócz plastyfikatora VESTINOL 9 (DINP), Evonik oferuje już produkty ELATUR CH (DINCH) i ELATUR DPT.


Zdaniem przedstawicieli firmy Evonik, dzięki plastyfikatorom na bazie INA – VESTINOL 9 i ELATUR CH odpowiada ona na konkretne potrzeby klientów i stanowią one rozszerzenie oferty o innowacyjne plastyfikatory nowej generacji.


Firma Songwon Industrial rozszerzyła swoje portfolio o 2 nowe produkty: SONGNOX 9228 antyoksydant i SONGSORB 1164 absorber UV. Są odpowiednie do zastosowań w budownictwie, opakowaniach, rolnictwie, jak również w domu i pielęgnacji ciała.


Dzięki wysokiej stabilności hydrolitycznej, przeciwutleniacz SONGNOX 9228 pokonuje wyzwania stawiane przez tradycyjne wysokowydajne fosforyty/fosfoniany, umożliwiając bardziej rygorystyczne przetwarzanie poliolefin, zwłaszcza w wysokich temperaturach. Ponadto, zapewnia on również wysoką ochronę koloru dla polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) typu Cr, polipropylenu (PP) i żywic inżynieryjnych.


Najnowszym dodatkiem do gamy absorberów UV firmy SONGWON jest triazyna, SONGSORB 1164 chroni tworzywa sztuczne przed degradacją pod wpływem promieniowania UV. W porównaniu z konwencjonalnymi benzotriazolowymi absorberami UV, nowy produkt umożliwia osiągnięcie dłuższej żywotności poliolefin i tworzyw konstrukcyjnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz.


Firma BYK, producent środków pomocniczych, oferuje modyfikatory tworzyw sztucznych SCONA. Mogą one bazować na różnych polimerach, z których najważniejsze to PE i PP, kopolimery takie EVA lub SEBS oraz polimery specjalne, takie jak kwas polimlekowy. Te polimery bazowe są modyfikowane różnymi grupami funkcyjnymi, m.in. bezwodnikiem maleinowym (MAH), kwasem akrylowym, metakrylanem metylu, styrenem, winylosilanem, metakrylanem hydroksyetylu, metakrylanem glicydylu i innymi.


Produkty SCONA, takie jak SCONA TPPP 8112 GA, SCONA TPPP 9212 GA czy SCONA TSPE 2102 GAHD, o  wysokiej zawartości MAH, mogą być zastosowane m.in. jako środki sprzęgające używane przy produkcji desek WPC, przeznaczonych na tarasy czy fasady. Przede wszystkim są one przeznaczone do mieszanek opartych na PP lub PE. Zapewniają poprawę właściwości mechanicznych, wyglądu powierzchni, stabilności termicznej oraz redukują absorpcję wody, co zapewnia stabilność wymiarową nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.


Ciekawostki 

Podłogi Reworx firmy Shaw Industries Group otrzymały trzy wyróżnienia podczas konkursu Innovation by Design przyznawanego przez firmę Fast Company. Podłoga Reworx wykonana jest z włókna PET, w tym PET pozyskiwanego z pokonsumenckich plastikowych butelek. Opisywana jest jako podłoga hybrydowa: ani twarda powierzchnia, ani dywan, zaprojektowana z myślą o łatwym czyszczeniu i ciepłym odczuciu, ale także trwałości. Podłogę można poddać recyklingowi w celu uzyskania nowego produktu, Shaw oferuje program zwrotów, który zapewnia jej odbiór po zakończeniu eksploatacji, bez żadnych kosztów dla klienta w celu włączenia jej do przyszłej generacji podłóg Reworx. Podłoga posiada certyfikat Cradle to Cradle po ocenie pod kątem cyrkularności produktu, ochrony czystego powietrza i klimatu, zarządzania wodą i glebą oraz sprawiedliwości społecznej. Firma Shaw wprowadziła na rynek swój pierwszy produkt Cradle to Cradle, nadające się do recyklingu płytki dywanowe o nazwie Ecoworx, w 1999 roku. Według Kellie Ballew, wiceprezesa firmy Shaw, prawie 90% produktów firmy ma obecnie certyfikat Cradle to Cradle. Podłogi Reworx skierowany jest do obiektów komercyjnych i ma być dostępny na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku.


Tworzywa sztuczne stosowane w  elementach wyposażenia domu i materiałach budowlanych, według naukowców z  Królewskiego Instytutu Technologii KTH w  Sztokholmie, można zastąpić nowym rodzajem degradowanego tworzywa sztucznego na bazie drewna o częściowo strukturalnej wytrzymałości. Jak poinformowali naukowcy ze Szwecji materiał ten można rozłożyć bez szkody dla środowiska. Jednym z celów rozwoju odnawialnych kompozytów drzewnych jest stworzenie materiałów wystarczająco wytrzymałych, aby zastąpić materiały kopalne stosowane w budownictwie i wyposażeniu domu, takie jak szafki łazienkowe, drzwi, panele ścienne i blaty. Musi też być zrównoważony lub cyrkularny. Jak twierdzi twierdzi Peter Olsén, naukowiec z KTH w Sztokholmie degradowalność umożliwia cyrkularność. Poprzez degradację tworzywa włókna można poddać recyklingowi, a składniki chemiczne z tworzywa sztucznego ponownie wykorzystać. Nikt wcześniej nie był w stanie wyprodukować degradowalnego tworzywa sztucznego o tak wysokiej zawartości włókien, przy jednoczesnym dobrym rozproszeniu i niskim uszkodzeniu włókien. Aby uzyskać wyższą zawartość włókien, naukowcy połączyli chemię polimerów z technologią procesową podobną do tej stosowanej w przypadku kompozytów z włókna węglowego. Cały proces opiera się na tanich i  dostępnych surowcach. Produkty degradacji są również nieszkodliwe dla środowiska i mogą być ponownie wykorzystane – umożliwiając koncepcją produktu w pełni cyrkularnego. Jednak, aby przejść do komercjalizacji procesu formuła musi zostać najpierw zoptymalizowana.


Justyna Pawłowska


Literatura: 

1. https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/konstrukcja-dachu/11772- jakie-zastosowanie-maja-tworzywa-sztuczne-w-budownictwie 

2. https://plasticseurope.org/pl/wp-content/uploads/sites/7/2022/12/Tworzywa_ Fakty-2022_PL.pdf 

3. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/ampacetnew-color-masterbatches-000226976 

4. https://www.songwon.com/media/news/songwon-launches-new-products-atk-2022-highlighting-its-commitment-to-the-industry 

5. https://www.pressreleasefinder.com/SABIC/SABICPR587/en/ 

6. https://www.ineos-styrolution.com/news/INEOS-Styrolution-presents-industryleading-line-up-of-uncompromising-sustainable-polystyrene 

7. https://www.pressreleasefinder.com/INEOS_Styrolution/INSPR139/en/ 

8. https://www.borealisgroup.com/news/excellent-starting-resin-for-flexible-tpocompounds-new-soft-random-heterophasic-pp 

9. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/avient-polyamidelower-warpage-000227187 

10. https://www.pressreleasefinder.com/Solvay/SOLPR044/en/ 

11. https://www.pressreleasefinder.com/Solvay/SOLPR062/en/ 

12. https://polymer-additives.specialchem.com/news/industry-news/evonikplasticizer-portfolio-000226379 

13. https://7998076a.flowpaper.com/SPEPEMagazineNovDec22web/#page=37 

14. https://www.ptonline.com/news/recycled-plastic-flooring-product-recognized 

15. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/perstorpiscc-plasticizer-sustainable-000225873 

16. https://plastics-themag.com/Polymers-in-a-comfortable-position 

17. https://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-construction-plasticsmarket/ 

18. https://www.pressreleasefinder.com/SABIC/SABICPR612/en/ 

19. www.sciencedaily.com/releases/2022/10/221025165700.htm 

20. https://ravagobuildingsolutions.com/pl/pl/aktualnosci/ 

21. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/songwonantioxidant-uv-absorber-000229031 

22. https://www.plasticstoday.com/automotive-and-mobility/trinseo-launchessustainable-acrylics 

23. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/basf-eps-recycledcontent-000227241 

24. https://www.plasticstoday.com/automotive-and-mobility/recycled-pet-corehoneycomb-panels 

25.https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/10/21/2539329/0/en/ Global-Construction-and-Building-Plastics-Market-to-surpass-US-1-22-155- 84-Mn-by-2030-Says-Coherent-Market-Insights-CMI.html 

26. https://www.boral.pl/aktualnosci/51-tworzywa-wykorzystywane-wbudownictwie

2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page