top of page

Coraz bardziej eko i o niższym śladzie węglowym

Temat „Gospodarki o obiegu zamkniętym” dominuje wśród producentów.

Głównym trendem w sektorze tworzyw sztucznych w Europie jest przyspieszenie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby i energia są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób. Temat „Gospodarki o obiegu zamkniętym” dominuje wśród producentów. Dostawcy materiałów przyspieszają rozwój materiałów i dodatków w celu poprawy zrównoważonego rozwoju produktów w różnych zastosowaniach, takich jak np. samochody – zwłaszcza pojazdy elektryczne (EV) – a także elektronika, opakowania i urządzenia medyczne. Trend ten można również zaobserwować w sektorze najpopularniejszych na rynku tworzyw sztucznych, poliolefin. Jakie nowości wprowadzili na rynek ich producenci?


Rynek 

Wg raportu firmy analitycznej Straits Research światowy rynek poliolefin w 2021 r. był wart 172 mld USD. Szacuje się, że do 2030 r. osiągnie oczekiwaną wartość 505 mld USD przy CAGR na poziomie 13% w przewidywanym okresie (2022-2030). W raporcie tym do poliolefin zaliczono polietylen (PE), polipropylen (PP) i polistyren (PS). Na światowym rynku dominował segment polietylenu. Szacuje się, że do 2030 r. osiągnie on wartość 333315 mln USD przy CAGR na poziomie 12%. PE zyskuje dużą popularność na światowym rynku dzięki szybkiej ekspansji sektora spożywczego w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie oraz rozwojowi sektora energii odnawialnej. Drugim co do wielkości rynkiem jest segment PP, szacuje się, że do 2030 r. osiągnie oczekiwaną wartość 225300 mln USD przy CAGR na poziomie 15%. Popyt na PP gwałtownie rośnie z powodu zwiększonego zapotrzebowania na strzykawki, fiolki medyczne i butelki testowe. Wynika to z rozszerzonych programów szczepień w wielu krajach z powodu epidemii COVID-19. Światowy rynek poliolefin został zdominowany przez Azję i Pacyfik, natomiast Europa jest drugim rynkiem tych materiałów. Ze względu na rozwój przemysłu opakowaniowego i motoryzacyjnego Niemcy są jednym z wiodących konsumentów poliolefin. Pandemia COVID-19 spowodowała blokadę w wielu krajach europejskich, powodując panikę przy zakupie towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność, produkty zdrowotne i higieniczne. Z tego powodu poliolefiny cieszyły się dużym zainteresowaniem w  branży opakowaniowej. Inne sektory, w których poliolefiny są szeroko stosowane, takie jak motoryzacja i budownictwo, odnotowały spadek, co przełożyło się na zmniejszenie popytu na te materiały w 2020 r.


Trendy na rynku


Wzrost zawartości recyklatów 

Zgodnie z raportem opracowanym przez AMI recykling rośnie w siłę, a produkcja tworzyw sztucznych z recyklingu w Europie wyniosła w 2021 r. 8,2 mln ton i przewiduje się, że do 2030 r. będzie rosnąć w tempie 5,6% rocznie. Nowe przepisy i cele dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych i stosowania recyklatów zmieniają sposób, w jaki musi działać cały przemysł tworzyw sztucznych. Przedstawiciele branży maszyn i urządzeń do przetwórstwa uważają, że przetwarzanie recyklatów samo w sobie nie jest wyzwaniem technologicznym nie do pokonania. Największym wyzwaniem jest osiągnięcie porównywalnej wydajności komponentów i stabilizacja niejednolitych właściwości materiału poprzez inteligentne monitorowanie procesu.


Jeszcze bardziej eko 

Europejscy producenci polimerów dokładają dodatkowo wszelkich starań, by uczynić swoje produkty bardziej zrównoważonymi. Osiągnięcie neutralność klimatyczna do 2050 r. wymaga od branży tworzyw przejścia przez głęboką transformację w stosunkowo krótkim czasie, szczególnie biorąc pod uwagę, że niektóre technologie pozwalające na całkowitą dekarbonizację procesów produkcyjnych są wciąż we wczesnych fazach rozwoju. Obecnie wysokie koszty energii zmniejszają zyski branży dokładnie w  tym momencie, w  którym potrzebuje ona dodatkowych funduszy na inwestycje. Jednak rzeczywistość jest taka, że obecnie istnieje większy popyt na recyklaty niż dostępna podaż. Producenci muszą więc znaleźć sposób na zwiększenie skali ich wytwarzania, aby zainicjować prawdziwą zmianę. Prognozuje się, że tworzywa sztuczne odegrają istotną rolę w  osiągnięciu unijnych celów zerowej emisji netto, pomagając w uzyskaniu redukcji emisji w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, motoryzacja czy opakowania żywności. Dążenie do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to główne cele, jakie stawiają sobie koncerny chemiczne. Światowi producenci polimerów, w  trakcie szeregu konferencji prasowych poprzedzających tegoroczne targi w Düsseldorfie, byli zgodni, co do tego, że głównym wyzwaniem dla przemysłu pozostaje ograniczenie emisji dwutlenku węgla, co w ich przypadku oznacza nastawienie się na produkcję polimerów o niskim śladzie węglowym. Nowe, zrównoważone rozwiązania chroniące zasoby i  klimat były zatem kluczowym tematem targów K 2022. Pomimo kryzysów związanych z  pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie, świat pozostaje mocno skoncentrowany na idei gospodarki o obiegu zamkniętym.


Co nowego? 

Podczas K 2022 koncern chemiczny SABIC skupił się na dwóch kluczowych obszarach: gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych oraz gospodarki czystego powietrza poprzez przejście na elektryfikację produktów i niskoemisyjność. Transport drogowy ma znaczący udział w światowej emisji spalin, nowy program SABIC Bluehero opiera się na sprawdzonych materiałach i możliwościach firmy, aby pomóc branży motoryzacyjnej zbliżyć się do zerowej emisji spalin, z naciskiem na ulepszanie strukturalnych komponentów akumulatorów za pomocą unikalnych materiałów ognioodpornych. Stamax  FR  LGF-PP i SABIC FR PP to przykłady materiałów opracowanych do tej koncepcji. Ten ostatni jest używany w  nagrodzonej nagrodą Edisona pokrywie akumulatora Hondy. Firma spodziewa się wzmocnienia i  rozszerzenia swojej oferty tworzyw termoplastycznych w ramach Bluehero. Program ten ma na celu intensyfikację transformacji z energii z paliw kopalnych na energię elektryczną. SABIC zaprezentował również swój program TRUCIRCLE, mający na celu przyspieszenie przejścia przemysłu tworzyw sztucznych na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tym programem koncern wpisuje się w ogólnoświatowy trend minimalizowania zużycia paliw kopalnych. Na portfolio TRUCIRCLE składają się tworzywa powstałe w  wyniku recyklingu mechanicznego, tworzywa powstałe w  wyniku recyklingu chemicznego oraz powstałe z takich surowców, jak trzcina cukrowa czy zużyty olej spożywczy (tzw. „biotworzywa”). Tym co wyróżnia SABIC, jest inicjatywa „Ocean Bound Plastics”, która jest częścią programu TRUCIRCLE. Polega ona na tym, że tworzywowe odpady są zbierane w  rejonach azjatyckich (czyli tam, gdzie problem zanieczyszczenia wód odpadami z tworzyw sztucznych jest największy) z obszarów do 50 km w głąb lądu aż do 200 m od brzegu. Następnie zebrane materiały poddawane są recyklingowi mechanicznemu lub chemicznemu. Cały czas trwają prace nad zwiększeniem ilości pozyskiwanych w ten sposób tworzyw do przetworzenia, ponieważ oprócz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, oczyszczamy w ten sposób naszą planetę.


Recykling chemiczny to dość skomplikowany proces, dlatego obecnie dostępność tworzyw wytworzonych tą metodą jest mniejsza niż tych powstałych z  recyklingu mechanicznego. Dlatego SABIC skupił się również na produkcji tworzyw pierwotnych, które ułatwiają przetwórstwo materiałów powstałych z  recyklingu mechanicznego, tzw. „boosterów”. Przykładem takiego tworzywa jest SUPEER 7120BE, który przeznaczony jest do folii cast oraz folii z rozdmuchem. Jest to metalocenowy pękanie pod wpływem naprężeń, jak również wykazują podobne wydajności na maszynach jak tworzywa pierwotne. Dostępne są cztery wersje kolorystyczne: naturalny (T5E01BN), biały (T5E01BW), zielony (T5E01BG) oraz niebieski (T5E01BB).


Borealis wprowadził nowe materiały do zastosowań opakowaniowych z portfolio Bornewables, cyrkularnych produktów poliolefinowych, wytwarzanych z surowców odnawialnych, takich jak odpady z produkcji masy włóknistej lub pozostałości z olejów stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Jednym z pierwszych udanych komercyjnych przykładów zastosowania Bornewables PP są nowe opakowania do lodów i wieczka Aino wprowadzone na rynek przez fińskiego producenta lodów, firmę Froneri. Nowa aplikacja jest wynikiem partnerstwa firmy Borealis z firmą Froneri i niemieckim globalnym producentem opakowań z tworzyw sztucznych Paccor, który formował wtryskowo pojemniki i wieczka z monomateriału Bornewables PP z etykietami z PP. W ofercie Borealis pojawią się również zamienniki drop-in dla usieciowanych rur PE i PP wykonanych z poliolefin Bornewables. Wśród nich jest Bornewable PEX używany przez specjalistę od rur Upanor, Apple Valley, min., do stworzenia PEX Pipe Blue, o którym mówi się, że jest to pierwsza na świecie rura wykonana z PEX z z zawartością odnawialnego surowca. Oznacza to również duży krok naprzód, aby pomóc klientom z branży budowlanej w osiągnięciu ich celów zrównoważonego rozwoju w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Borealis nawiązał również współpracę z włoską NUPI (matką NUPI North America z siedzibą w Houston), pierwszym dostawcą rur we Włoszech, który wybrał Bornewables PP dla następnej generacji swoich rozwiązań rurowych Niron Beta PP-RCT dla domowych systemów hydraulicznych, grzewczych i HVAC, zaprojektowanych do pracy w warunkach wyższych naprężeń i temperatur. PP-RCT, zgodnie z definicją ASTM F2389 i EN ISO 15874, odnosi się do kopolimerów PP typu random o zmodyfikowanej odporności na krystaliczność i temperaturę. Ponieważ formuła materiału wykorzystuje Bornewables PP jako zamiennik kopalnego, pierwotnego PP typu drop-in, to zarówno NUPI, jak i użytkownicy końcowi nie muszą ubiegać się o ponowne zatwierdzenie przez organy regulujące gospodarkę wodną.


Koncern chemiczny LyondellBasell skoncentrował się na recyklingu mechanicznym dzięki portfolio poliolefin Circulen Recover zawierającej PCR i PIR. Firma na targach K 2022 przedstawiła przykłady otrzymywanych z tych materiałów produktów komercyjnych, takich jak nowa linia walizek Samsonite wykonanych z  gatunków Circulen PP pochodzących z  polipropylenowych pojemników na jogurt.


Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż również wzbogaciło swoją ofertę handlową o innowacyjne gatunki cyrkularne. Na portfolio nowych materiałów Circulen składają się zarówno gatunki polietylenów (LDPE i HDPE), jak i polipropylenu (PP), których nazwy handlowe to: CirculenRenew oraz CirculenRevive. CirculenRenew to gatunki, które są otrzymywane m.in. z  surowców odnawialnych, otrzymywanych ze zużytego roślinnego oleju spożywczego w oparciu o bilans masowy lub w wersji „Plus” na podstawie zawartości izotopu C14. Gatunki te odpowiadają jakości tworzyw pierwotnych. Podstawową zaletą tych tworzyw jest znaczące zmniejszenie zużycia surowców kopalnych i obniżenie emisji CO2 w ciągu cyklu życia produktu. Emisja CO2e (ekwiwalent CO2) jest niższa średnio o około 75% w przypadku CirculenRenew i CirculenRenew Plus w porównaniu do gatunków ekwiwalentnych, wytwarzanych ze źródeł kopalnych. Oznacza to, że ślad węglowy dla tych gatunków może być mniejszy nawet o ok. 3,7 t CO2e na 1 tonę polimeru tradycyjnego ze źródeł kopalnych.


CirculenRenew i CirculenRenew Plus mogą być wykorzystywane, bez ograniczeń, do tych samych zastosowań, co dotychczasowe tworzywa pierwotne z paliw kopalnych. Nowe odpowiedniki oferują taką samą jakość pod względem przetwórczym, właściwości fizykomechanicznych i użytkowych, a także spełniają wymagania regulacji i rozporządzeń do żywności, kosmetyków itd. To sprawia, że te nowe gatunki są odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań, takich jak: opakowania sztywne do żywności i/lub wysokiej jakości folie, np. spożywcze, ochronne itd.


CirculenRevive to natomiast taka grupa polimerów cyrkularnych, których produkcja jest połączona z zaawansowanym (molekularnym) procesem recyklingu chemicznego odpadów pokonsumenckich z  tworzyw. Wykorzystując zaawansowaną technologię recyklingu chemicznego, LYB już teraz w swojej pilotażowej instalacji we Włoszech produkuje surowiec wyjściowy, który jest używany do produkcji polimerów pod nazwą CirculenRevive. Metoda ta polega na wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są łatwe do odzyskania przez recykling mechaniczny oraz na przekształceniu ich pod wpływem odpowiednich katalizatorów, w  jak najniższej temperaturze w  surowiec do produkcji nowych polimerów. Technologia ta pozwoli na zagospodarowanie większej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, aby zawrócić je do łańcucha jako wysokiej jakości polimery przy jednoczesnym osiągnięciu niższej emisji i zmniejszeniu śladu środowiskowego CO2. Dostępność polimerów CirculenRevive z  recyklingu molekularnego z  LYB w  oparciu o bilans masowy zgodny z certyfikatem ISCC PLUS jest jeszcze ograniczona. Przewiduje się jednak, że ta grupa tworzyw umożliwi przetwórcom produkcję nowych wyrobów i zastosowań, które spełnią surowe wymagania regulacyjne i to nawet takie wysokie jak te stawiane polimerom do produkcji opakowań do żywności oraz wyrobów medycznych i farmaceutycznych.


Nowością w  ofercie ExxonMobil jest seria gatunków foliowych LLDPE na bazie heksenu. Nowe materiały oferują „wiodące w branży połączenie sztywności i wytrzymałości”, a jednocześnie są łatwe w obróbce. Wytwarzane przy użyciu zastrzeżonego katalizatora metalocenowego, polietyleny LLDPE Exceed S Performance zapewniają możliwości uproszczenia kompozycji i struktur folii przy jednoczesnej poprawie przetwarzania, konwersji, wydajności folii i trwałości opakowań. Obecnie projektowane folie są coraz bardziej złożone i  są wynikiem kompromisu pomiędzy wydajnością a  przetwarzalnością, który jest akceptowany w celu zapewnienia trwałości opakowania i satysfakcji klienta. Powszechne są wieloskładnikowe mieszanki żywic w  foliach współwytłaczanych i  laminowanych o  dużej liczbie warstw. Każdy etap produkcji i przetwarzania folii z nadrukiem na trwałe opakowanie jest jest podatny na nieefektywność, odpady i błędy ludzkie. To wszystko upraszczają wydajne żywice PE Exceed S, które zapewniają prostotę bez kompromisów. Zdaniem Toma Millera, kierownika ds. marketingu Exceed S w ExxonMobil. dzięki Exceed S, przetwórcy mogą uzyskać wysoki poziom wydajności przy łatwym przetwarzaniu, sztywność i wytrzymałość przy mniej skomplikowanej kompozycji mieszanek oraz rozwiązania w zakresie żywic, które mogą uprościć operacje i poprawić trwałość opakowania. Poliolefiny Exceed S, przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym, przemysłowym i rolniczym, mogą usprawnić projektowanie monomateriałów pod kątem recyklingu i  pomóc w  opracowaniu rozwiązań zawierających surowce wtórne, jednocześnie zwiększając wydajność produkcji folii i opakowań. Koncern współpracuje obecnie z ponad 75 przetwórcami folii na całym świecie w ponad 100 zastosowaniach przy użyciu Exceed S, które wykazują „najwyższą wytrzymałość na każdym poziomie sztywności”.


Gama produktów Exceed S obejmuje obecnie trzy gatunki:

- Exceed S 9333ML, zaprojektowana z  myślą o  połączeniu wysokiej sztywności, wysokiej wytrzymałości i  wyjątkowo łatwego wytłaczania w szeregu zastosowań rozdmuchiwanych i odlewanych, 

– Exceed S 9272ML, który łączy w  sobie wysoką udarność i sztywność, co może pomóc w zwiększeniu trwałości opakowań współwytłaczanych,

 – Exceed S 9243ML, który charakteryzuje się połączeniem wysokiej udarności i wysokiej sztywności, co czyni go materiałem najlepiej nadającym się do sztywnych i wytrzymałych warstw funkcjonalnych, które mogą pomóc poprawić trwałość opakowania.


Ze względu na wyjątkową sztywność i wytrzymałość, a także lepszą wytrzymałość stopu i wyższą wydajność niż inne mLLDPE, poliolefiny Exceed S zapewniają projektowanie folii o prostszej strukturze. Zastosowanie Exceed S PE w rdzeniu folii tworzy pojedynczą warstwę funkcjonalną, która zapewnia sztywny szkielet potrzebny do zastosowania. Sztywność i wytrzymałość są tak wysokie, że z kompozycji można usunąć do 20% HDPE, w zależności od materiałów użytych w mieszance. Niska temperatura topnienia charakterystyczne dla Exceed S sprawiają, że są one łatwe w przetwarzaniu, eliminując lub zmniejszając zapotrzebowanie na LDPE i zapewniając producentom folii możliwości uzyskania wyższej wydajności i oszczędności kosztów.


Exxtend to technologia recyklingu chemicznego opracowana przez ExxonMobil. Berry Global jest pierwszym klientem certyfikowanych polimerów cyrkularnych wykorzystujących technologię Exxtend. Firma Berry używa cyrkularnego kopolimeru udarowego PP do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


Lactalis Nestlé, producent jogurtów i  deserów mlecznych, ogłosił, że będzie wykorzystywał tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w opakowaniach dwóch swoich marek. Firma zawarła umowę z Repsol, na mocy której od czerwca Repsol dostarcza swój zrównoważony masowo materiał z recyklingu Reciclex do Logoplaste w Guadalajara w Hiszpanii, do produkcji butelek na schłodzone produkty mleczne, używanych przez Lactalis Nestlé dla marki Nestlé Kéfir w Hiszpanii i Portugalii oraz marki jogurtów pitnych Yoggi sprzedawanych w Portugalii.


Chemicznie przetworzony PE przeznaczony do kontaktu z  żywnością powstał z  odpadów tworzywowych, których nie można było poddać recyklingowi mechanicznemu. Cały łańcuch wartości, od Repsol jako dostawcy materiału, poprzez Logoplaste, producenta butelek w fabryce Lactalis Nestlé w Guadalajara (Hiszpania), oraz Lactalis Nestlé, jako podmiotu odpowiedzialnego za produkt i napełnianie pojemników w Guadalajara, posiada certyfikat ISCC PLUS, zapewniający identyfikowalność użytych materiałów z recyklingu w całym procesie. Butelki z serii Nestlé Kéfir produkowane w Guadalajarze (Hiszpania) dla Hiszpanii i Portugalii są wykonane w 30% z recyklatu; materiał użyty do produkcji butelek na jogurt pitny marki Yoggi, sprzedawany w Portugalii, zawiera 10% zawartości pochodzącej z recyklingu.


INEOS Olefins i  Polymers Europe ogłosiły, że dołączy do projektu NEXTLOOPP – zwycięzcy nagrody Packaging Europe’s Sustainability Awards 2021 – aby dostarczać nowe gatunki polipropylenu (PP) zawierające recyklaty, które mają zostać poddane certyfikacji do kontaktu z żywnością. Dodatkowo w ramach dwuletniego projektu, INEOS będzie informował o  postępach w  budowie fabryki demonstracyjnej w  Wielkiej Brytanii, która ma produkować rocznie 10 000 ton PP z recyklingu. Firma pomoże dostosować PP z recyklingu do kontaktu z  artykułami spożywczymi wg dokładnych specyfikacji przetwórców. Według firmy, zostanie to osiągnięte poprzez zmieszanie PP z recyklingu z pierwotnym PP w celu modyfikacji jego właściwości mechanicznych i przetwórczych oraz wprowadzenie środków pomocniczych w  przetwórstwie, aby pomóc przetwórcom spełnić wymagania. Celem projektu NEXTLOOPP jest walidacja procesu produkcji PP z recyklingu przeznaczonego do kontaktu z żywnością oraz jego opłacalności komercyjnej, w celu uzyskania akceptacji brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) i europejskiego odpowiednika (EFSA). Obecnie na rynku brakuje przetworzonego polipropylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, co oznacza, że wszystkie opakowania do żywności z PP są obecnie wytwarzane z pierwotnych tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku INEOS współpracował nad rozwiązaniem dla butelek na mleko UHT wyprodukowanych z PP, z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego.


Koncern chemiczny Dow ogłosił, że żywice REVOLOOP, zawierające materiały z recyklingu pokonsumenckiego, są pierwszymi compoundami polietylenu (PE), które otrzymały certyfikat zgodności z normą UNE-EN 15343 w zakresie śledzenia recyklingu tworzyw sztucznych i zawartości przetworzonej. Certyfikat został przyznany przez AENOR, firmę o zasięgu globalnym i hiszpańskiego lidera w dziedzinie oceny zgodności i obejmuje wszystkie trzy gatunki oferowane przez Dow w Europie. Według Dow, gatunki PE REVOLOOP zawierają dużą ilość materiałów pochodzących z  recyklingu (PCR) i  mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Materiały REVOLOOP stanowią namacalny krok w kierunku realizacji wizji firmy gospodarki o obiegu zamkniętym z tworzyw sztucznych. Jest to także przykład wysiłków Dow na całym świecie, aby umożliwić recykling mechaniczny i włączenie PCR w różnych wymagających technologicznie zastosowaniach. Taki postęp przybliży wszystkich zainteresowanych w łańcuchu wartości na ich drodze do zrównoważonego rozwoju. Norma europejska UNE-EN 15343 określa procedury niezbędne do identyfikowalności tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, obejmuje dwa schematy: monitorowanie recyklingu tworzyw sztucznych oraz ocenę zgodności i  zawartości recyklatu. Dow XZ98612.00 (30%), Dow XZ98615.00 i Dow XZ89169.00 (70%) spełniają wymagania określone w normie UNE-EN 15343. Certyfikat AENOR potwierdził, że produkcja compoundów PE Dow obejmuje do 70% pokonsumenckich produktów pochodzących z recyklingu, które albo spełniły swój zamierzony cel, albo nie mogą już być używane do celów, do których zostały stworzone. Dow jest teraz pierwszą firmą, która uzyskała ten certyfikat dla mieszanek polietylenowych.Izabela Gajlewicz 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu


Literatura: 

1. https://www.ptonline.com/articles/resins-additives-for-sustainability-invehicles-electronics-packaging-medical 

2. https://www.ptonline.com/articles/k-2022-preview-engineering-materials-forsustainability-and-e-mobility

3. https://www.ptonline.com/articles/lldpes-deliver-combine-stiffness-toughnesseasy-processing 

4. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/07/06/2475203/0/ en/Polyolefins-Market-Size-is-projected-to-reach-USD-505-Billion-by-2030- growing-at-a-CAGR-of-13-Straits-Research.html 

5. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Targi-K-2022-w-nowych-realiach17924?p=2 

6. https://basellorlen.pl/pl/wiadomosci/nowe-polimery-cyrkularne-circulenreneworaz-circulenrevive-w-ofercie-bops/ 

7. https://www.repsol.com/en/products-and-services/chemicals/news/we-joinforces-with-lactalis-in-the-advance-toward-the-circularity-in-food-packaging/ index.cshtml 

8. https://packagingeurope.com/news/nextloopp-partners-with-ineos-onrecycled-pp-project/7759.article 

9. https://packagingeurope.com/news/dow-receives-certification-for-postconsumer-recycled-content-of-pe-compound-resins/8467.article 

10. https://www.recycling-magazine.com/2022/02/25/european-mechanicalplastics-recycling-exceeded-8-million-tonnes-in-2021/

2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page