top of page

Certyfikowane i bardziej zrównoważone alternatywy konwencjonalnych materiałów

Certyfikat ISCC i ISCC Plus

W dzisiejszych czasach wydaje się niemożliwe wyobrażenie sobie codziennego życia bez tworzyw sztucznych. Z racji troski o środowisko naturalne organy regulacyjne, organizacje pozarządowe i konsumenci coraz częściej naciskają na bardziej środowiskowo zrównoważone materiały. Oczywiście nie pozostało to niezauważone przez firmy tworzywowe i coraz więcej z nich wyznacza cele osiągnięcia wyższych wskaźników recyklingu, zintegrowania alternatywnych surowców w produkcji czy osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponieważ całkowita eliminacja tworzyw nie jest ani możliwa, ani pożądana, rośnie liczba alternatywnych surowców do ich wytwarzania. Wzrasta liczba tworzyw sztucznych wykonywanych z dodatkiem biosurowców, takich jak np. trzcina cukrowa lub kukurydza, lub z użyciem recyklatów, czyli materiałów o obiegu zamkniętym. Ale skąd można mieć pewność, że materiał jest naprawdę zrównoważony?


Certyfikat ISCC i ISCC Plus 

Aby przedstawiać mocne i  wiarygodne oświadczenia, na których klienci i  konsumenci mogą naprawdę polegać, firmy mogą korzystać z  systemów certyfikacji. Jednym z  nich jest ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), który zapewnia zrównoważony rozwój, identyfikowalność, tożsamość surowca i  prawidłowe oświadczenia dotyczące certyfikowanego materiału. System ISCC został opracowany w 2013 roku i niedawno ewoluował. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu powstał program certyfikacji będący rozszerzeniem do kultowego ISCC. Chodzi tu oczywiście o ISCC Plus, międzynarodowy program certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców pochodzenia biologicznego. W tym: biomasy rolniczej i leśnej, a także tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Program koncentruje się na sektorach odnawialnych źródeł energii, żywności i biopaliw poza UE. Ma na celu stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych. Wizją ISCC jest świat neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i  gospodarka o  obiegu zamkniętym, w  której społeczeństwo nie wytwarza już odpadów, a zamiast tego tworzy, ponownie wykorzystuje i poddaje recyklingowi produkty biologiczne i  produkty o  obiegu zamkniętym. Logo ISCC właśnie to gwarantuje. Dowodzi to, że nie doszło do wylesiania w celu produkcji biomateriałów, ściśle monitorowano ilości i współczynniki konwersji w całym łańcuchu wartości oraz że prawidłowo obliczono bilans masy, atrybucji i śladu węglowego i wiele więcej. Firmy w  całym łańcuchu dostaw uznają wiarygodność ISCC dzięki solidnemu systemowi wielu interesariuszy, wysokim standardom zrównoważonego rozwoju, szerokiemu rozpoznaniu na rynku oraz obszernemu zakresowi surowców i produktów, które coraz częściej uzyskują certyfikaty lub licencje ISCC. ISCC Plus wychodzi poza ramy dyrektywy EU RED, umożliwiając certyfikację surowców, których dyrektywa ta nie obejmuje, a znajdujących zastosowanie w innych sektorach rynku. ISCC Plus ma na celu zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, na rzecz wykorzystywania surowców odnawialnych i  pochodzących z recyklingu. Doskonale wpisuje się on w gospodarkę obiegu zamkniętego (ang. Circular Economy) oraz plany redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). ISCC Plus umożliwia uzyskiwanie certyfikatów dla materiałów odnawialnych i  pochodzących z recyklingu w całym łańcuchu wartości – od źródła po wyrób końcowy. Ważnym elementem standardu ISCC Plus jest możliwość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, jak i  surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych). Program certyfikacji ISCC Plus działa na zasadzie systemu bilansu masy (ang. mass balance system), co oznacza, że na każdą tonę przetwarzanego surowca, spełniającego wymagania ISCC Plus, odpowiednia część produktu wyjściowego uznawana jest za pochodzącą z surowców odnawialnych. Identyfikowalność stanowi podstawę systemu ISCC Plus.


WDROŻENIE SYSTEMU ISCC PLUS pomaga firmom spełnić założenia polityki Unii Europejskiej w zakresie biogospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie i certyfikowanie systemu ISCC Plus, daje przedsiębiorcom wiele korzyści, m.in.: 

– zapewnienie spełnienia wymogów prawa wynikających z unijnej dyrektywy RED, 

– uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej w ramach dostaw biomasy, 

– spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy,

– uczestnicy systemu ISCC Plus mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC

 – wskazując tym samym na stosowanie mieszanych materiałów w produkcji biotworzyw czy materiałów pochodzących z recyklingu, dzięki czemu zyskują solidny dowód uwierzytelnienia zrównoważonych materiałów, 

– uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej w ramach dostaw zrównoważonych materiałów, przez zmniejszenie zużycia surowców kopalnych na rzecz odnawialnych i pochodzących z recyklingu. 

– spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonych materiałów. 

– potwierdzenie wparcia dla transformacji gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), 

– dobre praktyki zarządzania.


Certyfikaty ISCC Plus w branży – nowości 

Solvay wprowadził na rynek wysokowydajne produkty o zmniejszonym śladzie węglowym do zastosowań od motoryzacji i  urządzeń gospodarstwa domowego po elektronikę. Zgodnie z  metodą bilansu masowego, Solvay będzie śledzić przepływ certyfikowanych materiałów cyrkularnych i/lub odnawialnych przez cały łańcuch wartości. Dzięki temu nowy portfel polimerów specjalnych ReCycle MB przyczyni się do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i przejścia na zrównoważoną gospodarkę obiegową. Pierwszym kamieniem milowym w tym projekcie było niedawne uzyskanie przez firmę certyfikatu ISCC PLUS dla zakładu w Auguście w stanie Georgia. Jest tam produkowany obecnie monomer sulfonowy zgodny z  ISCC PLUS, który następnie będzie wykorzystywany do produkcji polimerów sulfonowych Udel PSU ReCycle MB i  Radel PPSU ReCycle MB. Certyfikowane materiały o wysokiej wydajności Ryton PPS ReCycle MB i Amodel PPA ReCycle MB będą wkrótce dostępne na całym świecie.


INEOS Styrolution ogłosił wprowadzenie na rynek szerokiej gamy zrównoważonych rozwiązań w zakresie specjalistycznych tworzyw ABS z grupy Novodur / Novodur High Heat, przeznaczonych do zastosowań w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej i gospodarstwa domowego. Poszczególne gatunki charakteryzują się znaczną redukacją śladu węglowego (PCF), wynoszącą do -71% w porównaniu z odpowiednim materiałem wytworzonym z surowców kopalnych.

Wśród wprowadzonych materiałów są Novodur ECO B P2MC B50 i Novodur ECO HD M203 FC B50, które mają 50% udziału zawartości bio. Oba gatunki są dostępne w różnych kolorach i jako opcja NR (naturalna). Novodur ECO B P2MC B50 został zaprojektowany specjalnie do powlekania galwanicznego, dzięki czemu jest chętnie wybierany do produkcji różnych urządzeń sanitarnych i  samochodowych. Novodur  ECO  M203  FC  B50 nadaje się również do zastosowań w  przemyśle medycznym. Materiały posiadają certyfikację ISCC Plus.


Trinseo wprowadził na rynek bardziej zrównoważoną wersję swoich żywic MAGNUM ABS do zastosowań motoryzacyjnych. Podczas polimeryzacji, polimery otrzymane z surowców kopalnych są łączone z  surowcami odnawialnymi zgodnie z  procesem bilansu masowego, w  wyniku czego powstają żywice MAGNUM BIO ABS z zawartością do 80% bioatrybucji, w oparciu o podejście bilansu masowego ISCC.

Trinseo stara się wykorzystywać odpady drugiej generacji, takie jak zużyty olej kuchenny i pozostałości z przemysłu celulozowego, które nie konkurują z łańcuchem pokarmowym i są zgodne z  przyszłością zrównoważonej żywności. Ponieważ surowce odnawialne stają się identyczne w składzie chemicznym z ich kopalnymi odpowiednikami podczas krakingu surowców, segregacja podczas produkcji nie jest konieczna. Materiał jest strukturalnie i funkcjonalnie taki sam jak jego odpowiednik na bazie kopalnej i może być przerabiany na istniejącym sprzęcie w tych samych warunkach przetwarzania.

Żywice MAGNUM BIO ABS są rozwiązaniem typu drop-in, co oznacza, że nie wymagają ponownej kwalifikacji, posiadają te same cechy i oferują te same korzyści jak materiały konwencjonalne, ale przy zredukowanym śladzie węglowym.


Firma Covestro opracowała nowe TPU, które są wytwarzane z  surowców pochodzenia biologicznego i  charakteryzują się mniejszą emisją dwutlenku węgla w porównaniu z ich kopalnymi odpowiednikami. Jednocześnie te zrównoważone pod względem masy produkty charakteryzują się taką samą jakością oraz właściwościami jak ich odpowiedniki otrzymane z surowców kopalnych i mogą być bezpośrednio zintegrowane z procesami przetwórczymi, bez wprowadzania zmian technicznych. W tym kontekście produkty te mają być certyfikowane zgodnie ze standardem ISCC Plus.

Rozwiązanie to typu drop-in przeznaczone jest do zastosowań w  branży elektronicznej, obuwniczej, motoryzacyjnej. Poprzez certyfikację ISCC Plus koncern dąży do osiągnięcia większej przejrzystości od zakupu surowców do produkcji i dystrybucji produktu.

Przykładowo firma VAUDE planuje wykorzystać piankową podeszwę środkową wykonaną częściowo z  biopochodnego TPU w swoich nowych butach turystycznych Lavik Eco. Inne rodzaje produktów zawierają komponent, który został wyprodukowany proporcjonalnie przy użyciu CO2 zamiast surowców kopalnych. Asortyment tworzyw TPU marki Desmopan firmy Covestro obejmuje również szereg produktów pochodzących w  pełni z  recyklingu. Są one wykorzystywane np. w  etui na smartfony holenderskiego producenta Fairphone.

Dostarczanie produktów zrównoważonych masowo jest częścią kompleksowego globalnego programu firmy Covestro, mającego na celu pełne dostosowanie się do gospodarki cyrkulacyjnej. W tym celu firma skupia się na zwiększeniu wykorzystania alternatywnych zasobów, takich jak materiały pochodzenia biologicznego, odpady z  tworzyw sztucznych i  CO2, a także odnawialne źródła energii. Do chwili obecnej, łącznie trzy zakłady produkcyjne Covestro w Europie i Azji-Pacyfiku uzyskały certyfikat zgodności ze standardem ISCC Plus, a certyfikacja ma zostać rozszerzona na kolejne zakłady.


Firma Arkema opracowała nowy, zrównoważony materiał Kynar PVDF. Te nowe gatunki będą mają w 100% przypisany węgiel pochodzący z surowego oleju talowego, zgodnie z podejściem bilansu masowego.

Gatunki Kynar CTO PVDF wykorzystujące metodę bilansu masowego w  ramach procesu certyfikacji ISCC+ będą produkowane najpierw w  zakładzie Arkema w  Pierre-Bénite we Francji dla klientów europejskich, koncentrując się początkowo na gatunkach przeznaczonych specjalnie na rynek baterii litowo-jonowych.

Ta zgłoszona do opatentowania technologia pozwala na zmniejszenie wpływu na zmiany klimatyczne o prawie 20% w przypadku materiału Kynar PVDF (wyrażonego w kg ekwiwalentu CO2/kg, zgodnie z normą ISO14040), przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od zużycia ropy naftowej. Surowy olej talowy stosowany w  produkcji surowców jest pozostałością po procesie Krafta w produkcji celulozy drzewnej. Nowe gatunki Kynar CTO posiadają certyfikat zgodności z wiodącymi w branży standardami odpowiedzialnego leśnictwa. Nie powodują one wylesiania, nie ma też bezpośredniej konkurencji z uprawami żywności.

W drugiej fazie, produkcja tej gamy zrównoważonych gatunków PVDF zostanie rozszerzona na każdy z globalnych zakładów produkcyjnych Arkema i będzie dostępna dla wszystkich tradycyjnych rynków i zastosowań PVDF. 

Ponadto, Arkema ogłosiła już projekt w Stanach Zjednoczonych, polegający na produkcji PVDF z wykorzystaniem fluoru będącego produktem ubocznym w przemysle agrochemicznym dzięki czemu nie jest konieczne wydobycie fluorytu.

Gatunki Kynar CTO będą oferowane jako funkcjonalnie identyczne alternatywy dla flagowych gatunków firmy Arkema, Kynar HSV900 i Kynar HSV1810.


Firma HEXPOL TPE wzbogaciła portfolio o  medyczne TPE z zawartością bio zgodnie z zasadą bilansu masy. Materiały te stanowią rozwiązanie typu drop-in o  identycznych właściwościach jak materiały oparte na surowcach kopalnych. Dzieje się tak dlatego, że do produkcji polimerów biocyrkularnych (poprzez bilans masowy) wykorzystywane są monomery pochodzące ze źródeł odnawialnych, ale o takiej samej jakości i czystości jak te pochodzenia kopalnego. HEXPOL TPE może zastąpić polimery kopalne w swoich mieszankach TPE wersją bio, równoważoną masowo, tworząc zamiennik 1:1. Właściwości techniczne, skład chemiczny i status prawny TPE o bilansie masowym będą takiesame jak odpowiadającego mu materiału, otrzymanego przy użyciu surowców kopalnych. 

Szwedzki zakład HEXPOL TPE był jednym z  pierwszych compounderów TPE, którzy w ubiegłym roku uzyskali certyfikat ISCC PLUS.

Nowe materiały będą stanowiły część oferty Mediprene – TPE do zastosowań medycznych. Dostępne są wersje z bilansem masowym standardowej serii Mediprene 500M, a także gatunki dostosowane do potrzeb klienta. Typowe zastosowania obejmują maski twarzowe, membrany zamykane, systemy infuzyjne, uszczelnienia i złącza itd.


DSM Engineering Plastics wprowadził na rynek biopochodne odmiany produktów Arnitel i Stanyl, wytwarzane metodą bilansu masowego z  surowców pochodzenia biologicznego. Biopochodne odmiany Stanyl są już dostępne z uznanym na całym świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju ISCC Plus.

Biopochodne tworzywa sztuczne Arnitel i  Stanyl zapewnią taką samą wydajność funkcjonalną jak konwencjonalne materiały z portfolio firmy. Umożliwia to klientom łatwe przejście na bardziej zrównoważone rozwiązanie bez konieczności ponownej kwalifikacji materiałów.


Certyfikowane, odnawialne rozwiązania firmy SABIC z portfolio TRUCIRCLE produkowane są z surowców pochodzenia biologicznego, oferując taką samą wysoką jakość i czystość jak materiał pierwotny i posiadają certyfikat ISCC PLUS. Jako gotowe rozwiązania zastępujące materiały kopalne, zwiększają odnawialność produktów konsumenckich, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko, zachowując jakość produktu bez wpływu na przetwarzanie i zachowując możliwość recyklingu wyrobu.

Tworzywa te zostały już zastosowane przez wiele firm. Jedną z nich jest Mysoda, która certyfikowane produkty SABIC wykorzystała we wprowadzonym na rynek saturatorze do gazowania wody. Jest on produkowany z biokompozytu składającego się prawie w 100% z materiałów odnawialnych firmy UPM Formi EcoAce. Biokompozyt UPM Formi EcoAce zawiera certyfikowany surowiec drzewny i certyfikowany odnawialny polimer PP z portfolio SABIC TRUCIRCLE.

Firma Mattel jest pierwszą firmą na rynku zabawek, która współpracuje z SABIC nad podejściem do bilansu masowego mającym na celu przywrócenie odnawialnego surowca drugiej generacji do wysokiej jakości nowych zastosowań z tworzyw sztucznych. Partnerstwo to wspiera cel firmy Mattel, jakim jest do 2030  r. wykorzystanie materiałów tworzywowych pochodzących w  100% z  recyklingu, nadających się do recyklingu lub pochodzenia biologicznego w swoich produktach i opakowaniach oraz przejście na gospodarkę cyrkularną. Pierwszymi „owocami” tej współpracy są zabawki MEGA BLOKS i Matchbox wykonane z certyfikowanych odnawialnych polimerów PP firmy SABIC. MEGA BLOKS Green Town to pierwsza w historii linia zabawek dostępna w  masowej sprzedaży detalicznej, która uzyskała certyfikat neutralności pod względem emisji CO2.

Gama kremów do twarzy NIVEA Naturally Good na dzień i na noc jest oferowana w  słoiczkach wyprodukowanych z  certyfikowanego PP z  portfolio SABIC TRUCIRCLE. Opracowany w ścisłej współpracy firm Beiersdorf i SABIC projekt aplikacji przeszedł od koncepcji do wdrożenia w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy. Według wewnętrznego badania LCA firmy Beiersdorf na każdy wyprodukowany pojemnik oszczędza się ok. 76 g CO2, co stanowi redukcję o około 60% w porównaniu z poprzednim opakowaniem opartym na paliwach kopalnych.

SABIC posiada obecnie osiem certyfikowanych zakładów produkcyjnych: sześć w Europie i dwa w Ameryce Północnej. Obejmują one produkcję surowców chemicznych (MTBE, BPA) i polimerów (polietylen, polipropylen, poliwęglan) oraz ich compounding. Ponieważ certyfikacji podlega cały łańcuch surowców, jego posiadaczami są również dystrybutorzy tworzyw SABIC.


Firma Borealis nawiązała współpracę z  firmą PACCOR w  zakresie pokrywek i  pojemników z  polipropylenu (PP) z  serii Bornewables. Firma Froneri Finland zaś zastosowała otrzymane opakowanie do pakowania swoich popularnych lodów marki Aino. Nowe pojemniki i  pokrywki do lodów Aino są formowane z Bornewables PP firmy Borealis, który produkowany jest z odnawialnego surowca pochodzącego z biomasy drugiej generacji, strumieni odpadów i pozostałości, które nie konkurują z  ludzkim łańcuchem pokarmowym. Materiał został skomponowany w oparciu o bilans masowy zgodny z  certyfikatem ISCC PLUS. Firma Borealis twierdzi, że właściciele marek mogą również udokumentować certyfikowaną zawartość odnawialną za pomocą reprezentatywnej etykiety lub informacji wytłoczonych na opakowaniu. Ponadto Froneri jako pierwsza firma produkująca lody otrzymała certyfikat ISCC PLUS na rynku wrażliwych opakowań do mrożonek. Nowe pojemniki i wieczka do pakowania lodów Aino są formowane wtryskowo z Bornewables PP w procesie zintegrowanym z dekoracją etykietowania w  formie (IML). Sprawia to, że monomateriałowe opakowanie w  100% może zostać poddane recyklingowi, a jednocześnie jest trwałe, nadaje się do kontaktu z żywnością i zapewnia ochronę podczas zamrażania. Dodatkowo według firm PP pochodzenia biologicznego może być stosowany jako wydajne rozwiązanie typu drop-in bez dalszych modyfikacji linii produkcyjnych i  pakujących klientów, a  stosowanie certyfikowanych surowców odnawialnych pomaga klientom zmniejszyć ślad węglowy ich produktów. Dodatkowo zgodność ze standardem ISCC PLUS zapewnia pełną przejrzystość produkcji, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych dla oferowanych opakowań do lodów. Froneri planuje rozszerzyć zastosowanie polimerów Bornewables na kolejne swoje marki w całej Europie.


Cray Valley ogłosił rozszerzenie certyfikacji ISCC PLUS zakładów w  Carling Saint-Avold we  Francji, co umożliwia produkcję i komercjalizację certyfikowanych materiałów odnawialnych w ramach tej specjalistycznej jednostki biznesowej.

Instalacje w  Carling Saint-Avold produkują specjalistyczne żywice oraz polimery o wartości dodanej przeznaczone głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, a także jest głównym zakładem produkcji polistyrenu TotalEnergies w  Europie. W  celu przyśpieszenia gospodarki o obiegu zamkniętym, zakłady rozwijają wykorzystanie surowców uzyskanych w wyniku przetwarzania biomateriałów lub zaawansowanych materiałów recyklingowych. Umożliwiają produkcję polimerów o identycznych właściwościach jak polimery pierwotne i  znacznie zredukowanym wpływie na środowisko. Uzyskany certyfikat ISCC PLUS zapewnia możliwość śledzenia i zabezpiecza nadzór poprzez podejście oparte na bilansie masy w całym łańcuchu wartości, od surowca do produktu końcowego. Dzięki ISCC PLUS, portfolio produktów wytwarzanych w  Carling i  sprzedawanych pod specjalnymi markami, takimi jak Ricon, Krasol i Cleartack, jest teraz dostępne jako certyfikowane materiały odnawialne. Umożliwi to szybsze przejście klientów firmy z branży motoryzacyjnej i klejów na produkty bardziej przyjazne dla środowiska. Ten certyfikat pozwoli firmie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na bardziej niskoemisyjne rozwiązania. Potwierdza to zaangażowanie zakładów w  Carling w  realizację ambicji TotalEnergies, aby do 2030  r. produkować 30% polimerów o obiegu zamkniętym.


Synthos otrzymał certyfikat ISCC Plus, który potwierdza, że firma dostarcza swoim klientom rozwiązania o wysokiej wydajności, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko naturalne. Certyfikat otrzymały dwie grupy produktów wytwarzanych przez Synthos Kralupy: butadien (BD) i kauczuk butadienowy (BR). Oprócz certyfikacji zakładów przetwórczych i produkcyjnych w Kralupach nad Wełtawą w Czechach, Synthos Kralupy otrzymał również certyfikat ISCC za globalną działalność handlową w obszarze BD. Firma wierzy, że dostępność kauczuku syntetycznego wytwarzanego w sposób zrównoważony z  biobutadienu lub innych surowców w  obiegu zamkniętym będzie istotnym czynnikiem pozwalającym branży przemysłowej sprostać wymogom nowoczesnej mobilności. Uzyskanie certyfikatu bilansu masy ISCC Plus jest kolejnym przykładem zaangażowania Synthos we  wprowadzanie niezbędnych zmian w przemyśle. To również kolejny ważny krok na drodze wzmacniania zrównoważonego rozwoju w branży. Grupa Synthos stopniowo zwiększa udział surowców wtórnych i odnawialnych, zastępując surowce pierwotne surowcami pochodzącymi z  recyklingu lub odnawialnymi. W  2021 roku udział surowców pochodzących z  recyklingu lub surowców odnawialnych zwiększył się z  232  ton do 355 ton. Spółka zwiększa zastosowanie kluczowych monomerów pochodzących z recyklingu oraz bio, aby osiągnąć poziom 10% w całkowitym zużyciu do 2030 roku. Jako kluczowe monomery zdefiniowano butadien, styren, octan winylu. Aby spełnić założony cel należy zakupić lub wyprodukować około 100  tys. ton monomerów z recyklingu lub bio rocznie. Firma przyjęła, że w  przypadku zwiększenia zdolności produkcyjnych, ilość potrzebnych monomerów zostanie zwiększona proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Potwierdzenie pochodzenia monomerów z recyklingu lub bio odbywa się poprzez dostarczenie przez dostawcę Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju ISCC Plus. W 2021 roku Synthos podjął również działania w kierunku wdrożenia deklaracji ISCC Plus dla swoich instalacji produkcyjnych. Wykonano certyfikację instalacji InVento w Oświęcimiu oraz rozpoczęto certyfikację dla instalacji butadienu, polistyrenu oraz kauczuków w Synthos Kralupy. Dzięki tym działaniom Synthos będzie mógł potwierdzić zawartość surowców bio oraz z recyklingu w swoich produktach. Firma deklaruje, iż dobierając kontrahentów w zakresie przetwórstwa odpadów kieruje się możliwością przetwarzania odpadów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego lub możliwości nadania im tzw. drugiego życia. W  minionym roku rozpoczęto proces kalkulacji śladu węglowego dla wszystkich produktów oraz pilotażowo śladu środowiskowego dla wybranych produktów.


Na rynku krajowym również Grupa Azoty uzyskała certyfikat ISCC Plus. Uzyskany certyfikat to ważny krok w kierunku wykorzystywania biosurowców do produkcji tworzyw Grupy Azoty. To również kolejny krok w  kierunku realizacji założeń zawartych w nowej strategii firmy do 2030 roku, w której wskazano na rozwój portfolio zielonych produktów spółki. Dzięki wdrożeniu systemu, Grupa Azoty będzie mogła oferować swoim klientom w pełni ekologiczne, „zielone produkty”, w 100% pochodzące z surowców odnawialnych. Dotyczyć to będzie odmian poliamidu naturalnego, jak również poliamidu modyfikowanego powierzchniowo. Uzyskany certyfikat pokazuje, że już dziś spółka odpowiada na wymagania klientów poszukujących produktów opartych na biosurowcach. Z  obserwacji firmy wynika, że takie zapotrzebowanie zgłaszają głównie klienci z obszaru motoryzacyjnego, jednak potencjał tej technologii jest coraz większy. Zakłada, że pierwsze produkty tworzywowe, zgodne z certyfikatem i oparte na biosurowcach zostaną wprowadzone do portfolio spółki jeszcze w tym roku.


Podsumowanie 

W celu poprawy obiegu materiałów i ograniczenia oddziaływanie na środowisko, przedsiębiorstwa skłaniają się ku materiałom o  pochodzeniu niekopalnym. Z  racji coraz większej dostępności tworzyw alternatywnych zawierających surowce wtórne, organizacje muszą uważnie monitorować swoje łańcuchy dostaw pod kątem jakości, niezawodności i zrównoważonego rozwoju. W nowej gospodarce zawartość surowców wtórnych w  produktach i  ich opakowaniach będzie miała kluczowe znaczenie, by udowodnić, że wyroby te są bardziej zrównoważone od konkurencyjnych ofert. Rządy z całego świata wyznaczają ambitne cele w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych i wykorzystania materiałów wtórnych oraz oferują zachęty podatkowe przedsiębiorstwom, które spełniają cele zrównoważonego rozwoju. Dobrowolna certyfikacja w ramach ISCC PLUS obejmuje materiały pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych, biotworzywa i biomateriały, które mogą obecnie być wykorzystywane jako surowce polimerowe i biokompozyty mające wiele zastosowań: od opakowań po tekstylia. Standard ISCC Plus daje możliwość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, jak i surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych). Stawia on wymagania dla surowców w obszarze weryfikowalności trwałych tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu, zgodnie z zasadą bilansu masy. Surowce do produkcji tworzyw sztucznych są wytwarzane na drodze recyklingu chemicznego lub pochodzą z  substancji pochodzenia biologicznego, które są wytwarzane jako odpady w  innych sektorach przemysłu.Justyna PawłowskaLiteratura: 

1. https://www.dqsglobal.com/pl-pl/blog/%22minimalny-udzial-tworzywsztucznych-pochodzacych-z-recyklingu%22-od-2025-roku-co-to-oznaczadla-branzy 

2. https://www.bureauveritas.pl/needs/iscc-plus-certyfikacja-biomaterialow 

3. https://haccp-polska.pl/certyfikat-iscc 

4. https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/ zrownowazona-gospodarka/iscc/ 

5. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Grupa-Azoty-z-certyfikatem-ISCC-18129 

6. https://www.iscc-system.org/iscc-plus-certification-for-the-circular-economyand-bioeconomy/ 

7. https://www.pressreleasefinder.com/TotalEnergies/TOTALPR047/en/ 

8. https://kshow.sabic.com/en/sabic-at-k2022/industry-segment/consumergoods 

9. https://packagingeurope.com/news/lactalis-nestle-incorporates-recycled-peinto-chilled-dairy-bottles/8547.article 

10. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/hexpol-tpe-medicalmass-balance-tpe-000229332 

11. https://packagingeurope.com/news/borealis-develops-mono-material-pp-icecream-packaging-made-with-bio-based-feedstock/8345.article 

12. https://www.recyclingtoday.com/article/basf-totalenergies-petrochemicalsfacility-earns-iscc-plus-recognition/ 

13. https://www.recyclingtoday.com/article/encina-earns-iscc-plus-designation/ 

14. https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/certyfikat-dla-grupy-azoty 

15. https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/goz-w-strategii-firmy-synthos

16. https://www.pressreleasefinder.com/Solvay/SOLPR048/en/ 

17. https://www.pressreleasefinder.com/INEOS_Styrolution/INSPR146/en/ 

18. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/covestro-massbalanced-tpus-000226116 

19. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/trinseo-bio-attributedabs-000227648 

20. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/arkema-renewablepvdf-batteries-000225043 

21. https://omnexus.specialchem.com/news/product-news/dsm-biobasedalternatives-plastic-k-000219858

2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page