top of page

10 powodów, dla których warto używać systemu GK

Systemy gorącokanałowe coraz częściej zastępują tradycyjne układy wlewowe, z wlewkiem w postaci odpadu. Co powoduje, że użytkownicy form decydują się na takie rozwiązanie, mimo wyższych kosztów takich układów? Poniżej zaprezentowane zostanie 10 głównych zalet systemu gorącokanałowego.

Struktura systemu gorącokanałowego (GK) przypomina zimnokanałowy wlewek z przewężką punktową. Różnica jest taka, że tu wlewek pozostaje przez cały czas w postaci płynnej. Nie jest usuwany, tylko pozostaje między cyklami w podgrzewanych kanałach układu, w których utrzymywana jest na tyle wysoka temperatura, aby tworzywo pozostawało płynne. Przy formach jednokrotnych zwykle układ ogranicza się od jednej dyszy, w  formach wielokrotnych układ dodatkowo rozrasta się o rozdzielacz rozprowadzający tworzywo do poszczególnych dysz. 


W układach tych wtrysk następuje bezpośrednio do gniazda formującego lub w krótkie kanały doprowadzające. Mamy wtedy do czynienia z układem mieszanym.


Typowy system GK, składa się z gorącej tulei wlewowej, rozdzielacza, dysz GK oraz gniazda przyłączy elektrycznych, służących do sterowania grzałkami i termoparami, których zadaniem z kolei jest utrzymanie stałej temperatury procesu. 


Aby uniemożliwić utraty ciepła... 

W przypadku formy jednokrotnej układ upraszcza się do samej dyszy. Istotne jest zapewnienie odpowiedniego odizolowania układu od płyt formy, aby uniemożliwić straty ciepła. Dlatego forma styka się z  korpusem tylko w  kilku punktach, poprzez podkładki dystansowe, zaś dookoła układu pozostaje pusta przestrzeń, odgrywająca rolę izolacji. Siłę nacisku ustnika wtryskarki przenosi centralna podkładka podporowa.


Istotny aspekt – chłodzenie 

Bardzo istotne jest odpowiednie chłodzenie, zwłaszcza obszaru przewężki. W wielu przypadkach, zwłaszcza przy detalach estetycznych, konieczne jest również chłodzenie stempla na wprost przewężki, przy pomocy układu rurkowego, aby uniknąć przegrzania tego obszaru.


(...)


Dalsza część artykułu dostępna w wydaniu lutowym na stronie 33 >>


2022-02-4-rys3.jpg
POLECAMY

Grudzień 2022

okladka-10-2021.jpg

Listopad 2022

okladka-10-2021.jpg

Październik 2022

okladka-10-2021.jpg
bottom of page