Wydarzenia

Notowania cenowe - Czerwiec 2021

ABS
Notowania ABS spadły w  czerwcu o  209  EUR/T, po pięciu miesiącach kolejnych wzrostów, stabilizując się w przedziale 2171-2271 EUR/T DDP.

Ceny kontraktowe styrenu za czerwiec wyniosły 1549 EUR/T, co oznacza znaczny spadek o 401 EUR/T w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wartość kontraktów na butadien wzrosła w  czerwcu o  kolejne 120 EUR/T do 940 EUR/T. Ceny kontraktowe akrylonitrylu wzrosły od kwietnia o 40 EUR/T.

Popyt na ABS pozostawał na dobrym poziomie, a  europejskie firmy produkcyjne działają przy wysokich wskaźnikach wykorzystania posiadanych mocy. Wysokie koszty transportu i brak kontenerów utrudniają jednak handel, ponieważ import ABS do Europy jest opóźniony.

PA
Warunki na rynku PA w  Europie były podobne do warunków panujących na rynkach północnoamerykańskich. Dostawy poliamidu 6 w czerwcu były bardzo napięte ze względu na silne ograniczenia popytu i podaży zarówno na sam polimer, jak również i kaprolaktam. Jeśli chodzi o  PA 66, sytuacja nie poprawia się, ponieważ nowe problemy po stronie podaży pogłębiają się, przy i  tak już krytycznie niskiej podaży.

Ostatnie trzy miesiące przyniosły uczestnikom rynku poliamidu 6 prawdziwy rollercoaster pod względem cen benzenu i kosztów innych surowców. Ceny kontraktowe benzenu wzrosły łącznie o 599 EUR/T w kwietniu i maju, po czym w  czerwcu spadły o  480 EUR/T.

Duży spadek cen benzenu oczekiwano pod koniec maja, ponieważ ceny spotowe gwałtownie spadały w ciągu miesiąca. Za najbardziej reprezentatywny spadek cen w czerwcu uznano 180 EUR/T, a  ceny uplasowały się w przedziale 2730-2860 EUR/T DDP.

Oczekuje się, że zwykłe letnie spowolnienie w lipcu i sierpniu nie będzie na takim samym poziomie jak wcześniej, ponieważ aktywność gospodarcza w całym regionie rośnie po długim okresie blokad i ograniczeń COVID-19.

Rynek inżynieryjnego PA 66 pozostawał pod koniec czerwca wyjątkowo napięty, a  uczestnicy rynku zrezygnowali z  faktu, że sytuacja prawdopodobnie nie poprawi się w  III kw. Niedobory kluczowych surowców, takich jak adyponitryl i HMDA, zmusiły producentów polimerów do zmniejszenia produkcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu niedoboru dostaw zajmie trochę czasu, nawet po ustabilizowaniu się poziomu produkcji. Konsumenci uczą się żyć z brakiem materiałów, a w niektórych przypadkach nie ma realnych alternatyw. Jak wspomniano wcześniej, dostawy PA 6 są bardzo napięte, a dostawy możliwych zamienników, takich jak politereftalan butylenu (PBT) są w  gorszym stanie niż PA 66.

Jeśli chodzi o ceny PA 66, to na rynku praktycznie nie było materiału spotowego. Według doniesień główni producenci pokrywają jedynie zobowiązania wewnętrzne i umowne.

Ceny inżynieryjnego PA 66 najprawdopodobniej utrzymywały się na stałym poziomie 4280-4480 EUR/T DDP w czerwcu, ponieważ dostawcy i konsumenci rozważali pozycje na III kw. Na pytanie, czy ceny rynkowe PA 66 osiągnęły szczyt, wciąż nie ma odpowiedzi. Wartości surowców są na wysokim poziomie i nie przewiduje się ich gwałtownego spadku. Przy dostawach znacznie poniżej oczekiwań, producenci nie będą chcieli zbyt szybko obniżać cen. Z drugiej strony dostawcy będą musieli współpracować ze swoimi klientami, aby złagodzić najgorsze skutki obecnej sytuacji i nie być zbyt agresywnym w perspektywie średnioterminowej.

POM
W ostatnim czasie bilans podaży i popytu poliacetalu pozostawały napięte w  Europie i wydaje się, że w czerwcu nie nastąpiły żadne zmiany w tym zakresie. Źródła rynkowe nadal wskazują na niższy niż normalnie poziom importu z  powodu problemów związanych z  żeglugą międzynarodową. Popyt w  przemyśle samochodowym, a  także w  elektronicznym i  innych branżach pozostaje silny pomimo niższej niż oczekiwano produkcji z powodu ciągłego niedoboru chipów komputerowych.

Grupa Azoty S.A. zapowiedziała, że wychodzi z  biznesu POM, najpóźniej do 31  sierpnia 2021 roku. Decyzję o  wyjściu z POM podjął zarząd, w związku z nieopłacalnością ekonomiczną biznesu „w dającej się przewidzieć przyszłości” (komunikat z dnia 9  czerwca). Planowane zamknięcie zakładu POM zmniejszy również całkowitą emisję CO2Azotów i nie wpłynie na żadną inną działalność w ramach Segmentu Tworzyw. Łączne moce produkcyjne poliacetalu Grupy Azoty  S.A. w Tarnowie wynoszą 10 kT/Y, co czyniło go jednym z  najmniejszych zakładów POM na świecie.

W dalszej części miesiąca firma Celanese Corp. w komunikacie prasowym poinformowała, że po podjęciu decyzji Grupy Azoty S.A. o zaprzestaniu produkcji POM nabył od niej technologię produkcji poliacetalu (POM). Celanese przejmie wszystkie istniejące kontrakty POM (sprzedawane pod marką Tarnoform) w celu obsługi klientów Grupy Azoty. Transakcja ta nie obejmuje żadnego z pracowników Grupy Azoty, aktywów materialnych, zakładów
produkcyjnych ani biur sprzedaży, poinformowała firma Celanese w oświadczeniu. Tym samym Celanese (Frankfurt) oraz DuPont (Dordrecht) pozostaną jedynymi producentami POM w regionie. Oczekuje się, że zamknięcie Azotów nie będzie miało większego wpływu na rynek, biorąc pod uwagę, że Celanese nadal planuje zwiększyć moce produkcyjne o 20 KT/Y do końca 2021 roku, do 175 kT/Y, dzięki czemu fabryka we Frankfurcie stanie się największym zakładem POM na świecie.

Ceny poliacetalu w  czerwcu były na poziomie 3175-3475 EUR/T DDP w  przypadku homopolimeru, a dla kopolimeru były na poziomie 2475-2575 EUR/T DDP.