Wydania

Targi PLASTPOL potwierdziły siłę branży tworzyw sztucznych

Prawie 6000 odwiedzających, 300  wystawców z  22 krajów i  ponad 4 tysiące m2 powierzchni wystawienniczej. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna, wrześniowa edycja Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Była to jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia organizowanego przez Targi Kielce.

W ubiegłorocznej, pandemicznej, a przez to bardzo skromnej edycji Plastpolu byliśmy zaskoczeni pozytywnym odbiorem wśród wystawców. W rozmowach wspominali o tym, że przez zaistniałą sytuacje na targach pojawili się wyłącznie poważni rozmówcy z branży z  konkretnymi ofertami. Myślę, że podobnie będzie w tym roku, zwłaszcza, że edycja 2021 jest dwukrotnie większa, niż poprzednia – stwierdził prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń.

Targi rozpoczęła konferencja prasowa Stowarzyszenia PlasticsEurope Polska. Podczas spotkania została przedstawiona analiza rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w  Europie i  na świecie. Eksperci ze stowarzyszenia podzielili się również swoimi wnioskami i opinią na temat przyszłości branży.

Klaster Gospodarki Odpadowej i  Recyklingu zorganizował bezpłatną konferencję, podczas której eksperci skupili się na tworzywach sztucznych i  innowacjach służących zamknięciu obiegu surowców.

Otwierając spotkanie dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH, prezes Klastera Gospodarki Odpadowej i  Recyklingu podkreśliła, że przed przedsiębiorcami i  samorządami stoi wiele wyzwań, wiązanych z gospodarowaniem odpadami i  gospodarką w  obiegu zamkniętym. Prezes jednocześnie wskazała, że wciąż brak jest odpowiedniego podziału kompetencji oraz wiedzy, czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym.

Gospodarka w  obiegu zamkniętym jest jednym ze składowych Zielonego Ładu. Rozwiązania, które proponuje Komisja Europejska są rozwiązaniami typu WIN-WIN –  mówi prezes Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Szukano więc rozwiązań ekonomicznie opłacalnych, które jednocześnie będą zmniejszać tzw. zasobochłonność.

Ponad 50% wpływu na zmianę klimatu związanego ze zużyciem surowców przypada na węgiel, ropę, cement, surowce chemiczne, rudy żelaza i  stali, mleko oraz hodowlę zwierząt – mów dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH – Ponad 70% tego wpływu to konsumpcja żywności, ogrzewanie i transport prywatny.

Zielony Ład w GOZ zakłada tworzenie modeli biznesowych, gdzie powiązanie twórcy odpadów i recyklera będzie mocne i zamknie się obieg. Symbioza gospodarcza oparta na współpracy jest bardzo ważnym aspektem. Tworzywa sztuczne są przez KE traktowane priorytetowo.

Tradycyjnie w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i  Gumy wieczór upłynął pod znakiem nagród. O  przyznaniu medali i  wyróżnień za najlepszy produkt zgłoszony, decydowała komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego. W skład jury weszli czołowi, branżowi specjaliści. Medale i  wyróżnienia przyznano w  kilku kategoriach. W czasie uroczystości nagrodzono także oryginalny i nowoczesny styl prezentacji targowej.

Drugiego dnia Targów Plastech–INFO zorganizowało seminarium techniczne „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych jako siła napędowa dla rozwoju przemysłu”. Seminarium poświęcone było potrzebom promocji i zwiększenia wiedzy o branży.

Przy okazji tegorocznych targów, organizatorzy przygotowali, we współpracy z kwartalnikiem Tworzywa, czasopismo Gazeta Plastpol. Wirtualna wersja periodyku dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia targowego.

Wśród wystawców pojawili się reprezentanci takich krajów jak: Austria, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malezja, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina czy Węgry.

Kolejna edycja targów PLASTPOL planowana jest od 24 do 27 maja 2022 r.