Wydania

Mali, lecz efektywni pomocnicy

Podczas produkcji wyrobów z tworzywa sztucznego, a w szczególności na wciąż rozwijającym się rynku opakowań, wydajność procesów staje się czynnikiem decydującym. Od producentów wymaga się, by skracali czas cykli produkcyjnych w celu sprostania rosnącemu popytowi przy utrzymaniu stałego poziomu jakości. Jednocześnie występują liczne czynniki, które podczas obróbki tworzyw sztucznych mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności. Typowymi wadami są np. defekty powierzchniowe, jak zadrapania, widoczne gołym okiem smugi lub pęknięcia naprężeniowe, a także zakłócenia kolorów lub zanieczyszczenia materiału. Wadliwe produkty są co prawda odrzucane na etapie produkcji, jednak powodują zmniejszenie dyspozycyjności maszyn i zwiększenie kosztów ogólnych.

Skalę tych problemów można znacznie zmniejszyć dzięki wprowadzeniu odpowiednich zewnętrznych pomocniczych środków procesowych. Za zewnętrzne pomocnicze środki procesowe - w przeciwieństwie do wewnętrznych - uważane są takie środki pomocnicze, które umożliwiają optymalizację procesu produkcyjnego i nie są częścią składową gotowego wyrobu. Nowoczesne pomocnicze środki procesowe są w większości wolne od rozpuszczalników, nie zawierają silikonu i związków halogenowych, a zatem są szczególnie przyjazne dla środowiska. Daleko posunięta rezygnacja z butanu i propanu zwiększa bezpieczeństwo. Pomocnicze środki procesowe stosowane do produkcji opakowań do żywności muszą oprócz tego odpowiadać obowiązującym przepisom bezpieczeństwa żywności i są zazwyczaj certyfikowane według NSF H1, H2, względnie K1 i K 3 lub dopuszczenia według UU 2002/72/WE.

Już od 50 lat firma Chem-Trend jest liderem w branży zewnętrznych pomocniczych środków procesowych. Chem-Trend rozszerza swe portfolio dzięki serii wyrobów o skoordynowanym działaniu w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. Należą do tego środki separujące, środki smarujące, granulaty czyszczące, czyściwa form oraz środki ochrony przed korozją. Obok zwiększenia wydajności procesów nowe rozwiązania firmy Chem-Trend koncentrowały się na aspektach kompatybilności z żywnością i higieną.

 

Jaka jest korzyść ze stosowania pomocniczych środków procesowych?

Środki rozdzielające zapobiegają nie tylko przywieraniu do form, lecz również powstawaniu pęknięć naprężeniowych oraz polepszają jakość powierzchni. Ważny jest tu silny i długotrwały efekt separacji oraz wysoka odporność temperaturowa środka separującego. Najnowsza generacja środków separujących tworzy oprócz tego podczas formowania bardzo cienką warstewkę na powierzchni form i folii, co minimalizuje powstawanie zadrapań podczas dalszego przetwarzania.

W celu uniknięcia czasochłonnego dosmarowywania narzędzia do odlewania ciśnieniowego, należy zastosować odpowiedni środek smarujący, który będzie utrzymywał wyrzutniki w stanie permanentnego nasmarowania umożliwiającego pracę przy zminimalizowanym tarciu. Nie można przy tym dopuścić do utwardzania się i osadzania smaru. Oprócz tego odparowanie oleju bazowego powinno być zminimalizowane, gdyż niedostateczne tworzenie się cienkiej warstewki prowadzi do zacierania się współpracujących części. Oprócz tego osadzanie się smaru na elementach plastikowych staje się problematyczne, gdyż prowadzi do zakwalifikowania detalu do braków. Również tu ważna jest możliwość zastosowania wyrobu w podwyższonym zakresie temperatur.

Zmiana koloru jest w przetwórstwie tworzyw sztucznych problemem podstawowym, gdyż ślimaki w zespołach plastyfikujących wtryskarek muszą być bardzo dokładnie oczyszczane. W przeciwnym razie podczas produkcji powstają smugi tworzone przez dodatek obcego barwnika. Takie „kolory-duchy” mogą się pojawić nawet po kilku godzinach regularnej produkcji. Ponieważ jest to zjawisko niezaplanowane, może doprowadzić do długich przestojów maszyn. Specjalnie zaprojektowane dla tego procesu granulaty czyszczące zapewniają efektywne czyszczenie części maszyny i zmniejszają udział braków i czas przestojów.

Środki czyszczące do form są niezbędne do usunięcia resztek z form produktów rozkładu. Dzięki sterowanemu stosowaniu czyściw do usuwania odgazowań i oligomerów forma zostaje doprowadzona do stanu czystości, co podwyższa jakość powierzchni. Bezrozpuszczalnikowe czyściwa form mają tę zaletę, że mogą być wprowadzane przez spryskanie bezpośrednio do form, co skraca czas przestojów. Nanoszony regularnie środek antykorozyjny o długim okresie działania uzupełnia program pielęgnacji komponentów maszyny i utrzymuje formę w dobrym stanie.

 

Chem-Trend Polska Sp. z o. o. Sp. k.

Janikowo, ul. Pilotów 19, 62-006 Kobylnica

Anna Wiśniewska, Ultra Purge Sales Service Specialist 

kom.: 603 909 009, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.